Department of Social Studies (IS)

26 Titles

All Books

Cover image
62

Arbeidsinnvandrere som ressurs i regional utvikling

Finn Ove Båtevik, Brita Gjerstad, Gro Marit Grimsrud, Øystein Lund Johannessen, Grete Netteland, Svein Ingve Nødland, Lin Prøitz, Geir Skeie, Gunn Vedøy
February 1, 2017