Department of Early Childhood Education (IBH)

5 Titles

All Books

85

Kvalitet i barnehagen: Rapport fra dybdestudien i det longitudinelle forskningsprosjektet Gode barnehager for barn i Norge (GoBaN)

Marit Alvestad, Liv Gjems, Ellinor Myrvang, June Berger Storli, Inger Benny Espedal Tungland, Kjersti Lønning Velde, Elisabeth Bjørnestad
March 14, 2022