Department of Early Childhood Education (IBH)

5 Titles

All Books

Cover image
85

Kvalitet i barnehagen: Rapport fra dybdestudien i det longitudinelle forskningsprosjektet Gode barnehager for barn i Norge (GoBaN)

Marit Alvestad, Liv Gjems, Ellinor Myrvang, June Berger Storli, Inger Benny Espedal Tungland, Kjersti Lønning Velde, Elisabeth Bjørnestad
November 14, 2019
Cover image
43

Verdier i barnehagen: Mellom ideal og realiteter

Eva Johansson, Kristin Fugelsnes, Elisabeth Ianke Mørkeseth, Monika Röthle, Berit Tofteland, Berit Zachrisen
March 17, 2014