Ung@Jobb: Sluttrapport for Rogalandsprosjektet «Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontor»

Authors

Aase Bø-Rygg
Siv Oltedal

Keywords:

Ung@Jobb, Rogalandsprosjektet, NAV

Synopsis

Ung@Jobb prosjektet på Haugalandet har vært en spennende reise for oss som har vært involvert, og nå i siste omgang har sittet i førersetet for å dra denne rapporten i havn. I prosjektet har vi publisert en kunnskapsbeskrivelse (Ung@jobb) og med dette foreligger altså også sluttrapporten fra Rogalandsprosjektet.

Det er mange som skal takkes. Brukerne som har vært med i brukerutvalget og i møter, lokalt, regionalt og nasjonalt. Alle andre som har sittet i de mange råd og utvalg som har blitt opprettet for at vi skulle makte å gjennomføre firepartssamarbeidet mellom praksis, brukere, utdanning og forskning. Vi vil med navns nevnelse takke lokale prosjektledere og prosjektmedarbeidere i NAV Karmøy og NAV Haugesund: Marit Bjørnestad, Linda Høyland, Bodil Postvoll, Lajla Berget Pettersen, Heidi Pros-Verme, Tommy Tangjerd Søllesvik og Hallvard Mellingen Lothe. Dere har også bidratt med tekster og kommentarer på teksten til denne rapporten. Selv om de har funnet seg andre reisemål og andre reisefølger før dette prosjektet ble avsluttet, skal likevel Hilde Aasmundsen og Anne-Grete Jenssen ha stor takk fordi de har vært svært viktige for prosjektet som helhet og for delprosjektet brukermedvirkning.

Author Biographies

Aase Bø-Rygg

Universitetslektor
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Universitetet i Stavanger
aase.bo-rygg@uis.no

Siv Oltedal

Professor
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Universitetet i Stavanger
siv.oltedal@uis.no

Cover image

Downloads

Published

October 2, 2017

Online ISSN

2387-6662

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.