6 Titles

All Books

Cover for Delrapport 3 – Skattesone – Kontrollkostnader, næringsstruktur og muligheter for skattetilpasning
89
Delrapport 3 – Skattesone – Kontrollkostnader, næringsstruktur og muligheter for skattetilpasning
Bård Misund, Petter Osmundsen, Ragnar Tveterås, Benn Folkvord
March 19, 2020
Cover for Grunnrenteskatt i havbruk – Et kunnskapsgrunnlag Faglig sluttrapport
88
Grunnrenteskatt i havbruk – Et kunnskapsgrunnlag Faglig sluttrapport
Bård Misund, Petter Osmundsen, Ragnar Tveterås, Benn Folkvord, Ragnar Nystøyl, Knut Henrik Rolland
March 19, 2020
Cover for Grunnrenteskatt i havbruk – Et kunnskapsgrunnlag Delrapport 1
83
Grunnrenteskatt i havbruk – Et kunnskapsgrunnlag Delrapport 1
Benn Folkvord, Bård Misund, Petter Osmundsen, Ragnar Tveterås, Ragnar Nystøyl, Knut Henrik Rolland
November 11, 2019
Cover for Grunnrenteskatt i havbruk – Et kunnskapsgrunnlag Delrapport 2
84
Grunnrenteskatt i havbruk – Et kunnskapsgrunnlag Delrapport 2
Benn Folkvord, Bård Misund, Petter Osmundsen, Ragnar Tveterås, Ragnar Nystøyl, Knut Henrik Rolland
November 11, 2019