Those of us who saved, rescued and investigated

Authors

Marie Smith-Solbakken ; Rolf Eidem; Nils Gunnar Gundersen; Tore Christian Halvorsen; Åge Hjalmarsen; Ellen Kongsnes; Wigulf Schjøll; Ingvild Sjo; Tor Gunnar Tollaksen; Else M. Tungland; Hans-Jørgen Wallin Weihe; Ove Urheim; Roger Marcussen; John Reidar Gard; Torleif Holsæther ; Stein Bøgwald; Svein Bernhard Lind; Alf Skeime; Bjarne Dybvig; Arne Misund; Odd Arnold Hansen; Didrik Stonghaugen; Nils Børge Landsnes; Arne Hoel Gravdal; Birger Martin Strand; Tor Bjarne Olsson; Odd Myran; Knut Hegle; Paul Ringheim; Lars Egil Fosse; Svein Arne Hapnes; Johannes Fosshaugen; James T. Beattie; Yngve Tveit; Arvid Andreas Bertelsen; Magnar Liaskar; Angus Kleppe; Ove Henning Stave; Arne Richard Jentoft; Per A. Jacobsen; Henry Ove Berg; Kjell Åge Meldahl; Torbjørn Knutsen; Thorleif Martin Engh; Gunvor Molaug; Eilif Vandbakk; Bengt Jacob Rode; Torbjørn Erga; Inger Ann Edland Hagen; Rolf Guttorm Engebretsen; Torleif Jørpeland; Leif Tore Skjerven; Dag Trondsen; Kåre Storvik; Ole Østlund; Knut Børseth; Bernhard Ommund Randulff; Jim Rune Petterson; Svein Pedersen; Elin Røkkum; Frode Fanebust; Siv Nilsen; Kolbjørn Olafsen; Marit Hegle; Rolf Arild Ims; Beate Østlund; Hanne Vasshus; Reidun Kristoffersen; Victor Allan; Agnes O. Hansen

Keywords:

Alexander L. Kielland disaster, oil history, rescue operation, memories, oral history, investigation, divers

Synopsis

This book is part of a collection of five works on memories from the Alexander L. Kielland oil platform disaster in 1980.  The book includes memories of those who were in some way involved in the rescue operation without being among the survivors of the accident. When we phrase ourselves in this way, it is an acknowledgment of the survivors themselves playing a crucial role in the rescue. Many of those who survived the accident did so thanks to the efforts of others who were part of the accident. Some of those helpers survived and others died. The memories of the survivors are included in another publication in the series of memories after the accident.

The rescue operation after the accident involved all North Sea nations. The focus of this collection is on memories from Norway. However, we wish to acknowledge the importance of rescue workers from other nations as well and hope that we will also be able to include their memories in future editions.

The memories are from interviews conducted by the listed authors with those involved in the rescue operation. The interviewees have all read the interview transcripts, have sometimes altered them and made additions, and in a few cases have rewritten them to such an extent that they themselves are listed as authors.

An included list of references is a selection of archival sources as well as published sources related to the memories in this collection. More substantial bibliographies, as well as lists of archival sources, are included in Smith-Solbakken (2016) and in Smith-Solbakken and Weihe (2019). Further specialized publications focus on subjects such as post-traumatic stress disorders (Smith-Solbakken and Weihe, 2018) and grief (Weihe and Smith-Solbakken, 2012), and include additional bibliographies. 

First edition was published 27th of May 2019. Last update: 9th of March 2023. (Minor correction 5th of February 2024)

English edition added 14th of December 2023. Published as a separate volume 12th of June 2024.

Author Biographies

Marie Smith-Solbakken

Professor in history
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
University in Stavanger
E-mail: marie.smith-solbakken@uis.no

Rolf Eidem

Retired helicopter pilot
E-mail: rolf@eidem.no

Nils Gunnar Gundersen

Ship engineer
E-mail: nigg@lyse.net

Tore Christian Halvorsen

Retired skilled worker
Phillips Petroleum Company Norway
E-mail: tkhalvor@fibernett.net

Åge Hjalmarsen

Retired leader of catering
E-mail: haage@online.no

Ellen Kongsnes

Cand philol and journalist
Stavanger Aftenblad
E-mail: ellen.kongsnes@aftenbladet.no

Wigulf Schjøll

Retired diver and project director
Equinor
E-mail: wisc@schjoell.com

Ingvild Sjo

Journalist and author
E-mail: ingv-sj@online.no

Tor Gunnar Tollaksen

Historian and journalist
Stavanger Aftenblad
E-mail: tor.gunnar.tollaksen@aftenbladet.no

Else M. Tungland

Cand. Sociol, researcher and author
E-mail: elsetun@hotmail.com

Hans-Jørgen Wallin Weihe

Professor in social work
University college in Innlandet
E-mail: H-J.Wallin.Weihe@inn.no

References

Aftenposten (2015, 13. september). [Kåre Storvik 85 år]. Aftenposten, s. 29

Avner, T. & Morten, T. (1983, 17. november) Ubøyelig Willoch forlangte senking. Aftenposten, s. 1

Bendiksen, S. & Sirevåg, L. (1983, 5. september). Kielland-snuingen i gang. Stavanger Aftenblad, s. 20

Bjørklund, J. (1980). Når nøden er størst er 330 i luften. Sivilforsvarsbladet, 6(3), 2-5

Børseth, K. (2017). D-4 staget: Hva vet vi? I: Kielland-nettverket: Høring om Kielland- katastrofen. Stavanger: SAFE, s. 22-23. Hentet fra https://safe.no/wpcontent/uploads/2017/09/ KIELLAND-rapport.pdf

Daatland, C. ; Smith-Solbakken, M. & Weihe, H. (2016). To storulykker: Omfanget og følgene. I: Smith-Solbakken, M. (Red.). «Alexander L. Kielland»-ulykken: Hendelsen, etterspillet, hemmelighetene (s. 280–322). Stavanger: Hertervig Akademisk

Dahle, E. (1980) Vurdering av Alexander L. Kiellands stabilitet. Arkiv etter Granskingskommisjonen etter Alexander Kielland ulykken. Riksarkivet

Donne, J. (2010). Eit menneske er inga øy. Oslo: Aschehoug

Dyregrov, A. (2002). Psykologisk debriefing : Hvordan lede gruppeprosesser etter kritiske hendelser. Bergen: Fagbokforlaget

Eggen, B. & Gundersen, H. (1980). Nordsjøtragedien. Oslo: Pax

Ellingsen, E. C. (u. å.) Takk for hjelpen. Dere gjorde en god jobb! [Publikasjon ukjent]. Lars Egil Fosses private arkiv

Enghaug, A., & Lønning, P. (1980). "Alexander L. Kielland" : Katastrofe i Nordsjøen. Oslo: Dreyer

Fanebust, F. (2012). Oljelandet. Fortellinger fra innsiden. Oslo: Pax

Fanebust, F. (2017). Å være i historien. I: Paulsen, T. & Smith-Solbakken, M. (Red.), Alexander L. Kielland ulykken – ringene i vannet (s. 198-201). Stavanger: Hertervig Akademisk

Gundersen, N. (1981, 29. april). Oppankring av «Kielland». Stavanger Aftenblad, s. 5

Hamar Arbeiderblad (1980, 31. mars). Trodde siste time var kommet. Hamar Arbeiderblad,

s. 9

Helliksen, A. (2017). Mot det høyeste punktet. I: Paulsen, T. & Smith-Solbakken, M. (Red.),

Alexander L. Kielland ulykken – ringene i vannet (s. 169-172). Stavanger: Hertervig Akademisk

Holsæther, T. & Opheim, J. (1980). Alexander L. Kielland-ulykken 27. mars 1980.

Radiorapport stilet til adm. Superint. Knut Lorentzen, Phillips

Holsæther, T. (2016, 27. mars). Kommentar på statusoppdatering fra Norsk Olje og Gass på Facebook. Hentet fra https://www.facebook.com/oljeoggass/

Hovedredningssentralen Sør-Norge (1980). Boligplattformen "Alexander L. Kielland"s havari i Nordsjøen den 27. mars 1980 : Rapport om redningsaksjonen. Stavanger: Hovedredningssentralen Sør-Norge

Hughes, E. (1980). Mayday! Mayday! Alexander Kielland. Det Beste, 33, 33-41, 37-38, 132-141

Jentoft, A. (1992). Vi har vært forsøksdyr. Nopef Aktuelt, 15(8), 6-7

Johnsen, A. (2008). Norges evige rikdom : Oljen, gassen og petrokronene. Oslo: Aschehoug

Jourdain, M., Roquemont, Y., Thalheimer, G. & Cure, J. (1985) Interim order of 26th January 1982, Judgment of 17th May 1982: Platform Alexander L. Kielland Accident of 27th March 1980: Expert’s report. Paris: Tribunal of Commerce. Hentet fra https://filer.arkivverket.no/65f78a8f-225d-45b5-8de8-1457a687f707

Jørgensen, P. (1980). De berget 13 menneskeliv fra en frådende Nordsjø; Et kraftig håndtrykk til rørende takk. Vi menn, 22. april 1980

Karlsson, K-G. & Zander, U. (2009). Katastofernas århundrade. Historiska och verkningshistoriska perspektiv. Lund: Studentlitteratur

Kielland-nettverket (2017). Høring om Kielland-katastrofen. Høring 22.5.2017. Revidert 12.6.2017. Hentet fra https://safe.no/wp-content/uploads/2017/09/KIELLAND-rapport.pdf

Kongsnes, E. (2016d, 29. november). Ble bedt om å holde kjeft om anker-uhell på Kielland- plattformen. Stavanger Aftenblad. Hentet fra https://www.aftenbladet.no/aenergi/i/v2eQ5/--Ble-bedt-om-a-holde-kjeft-om-anker-uhell- pa-Kielland-plattformen

Kongsnes, E. (2016e, 28. oktober. Oppdatert 23. november 2018) Kapittel 2: Ingen kontroll i kontrollrommet. Stavanger Aftenblad, Magasin. Hentet fra https://www.aftenbladet.no/magasin/i/xjJ6B/Kapittel-2-Ingen-kontroll-i-kontrollrommet

Kongnes, E. (2016f, 28. oktober). Kapittel 3. Sprekken og svikt. Stavanger Aftenblad, Magasin. Hentet fra https://www.aftenbladet.no/magasin/i/BXrpl/Kapittel-3-Sprekken-og- svikt

Kongsnes, E. (2016, 6. desember). Kielland-krav om gransking på Stortinget. Stavanger Aftenblad. Hentet fra https://www.aftenbladet.no/aenergi/i/7vjzK/Kielland-krav-om- gransking-pa-Stortinget

Kongsnes, E. (2016a, 31. oktober). Kielland-ulykken: Fagforbund krever ny gransking av Kielland-ulykken. Stavanger Aftenblad, s. 8–10

Kongsnes, E. (2016b, 22. november). Kielland-fagfolk svært uenige om ulykkesårsaken. Stavanger Aftenblad. Hentet fra https://www.aftenbladet.no/aenergi/i/7vp7K/Kielland- fagfolk-svart-uenige-om-ulykkesarsaken

Kongsnes, E. (2016c, 19. november). Pappa spurte om en klem. Jeg sa nei. Samme dag døde han. Stavanger Aftenblad, Magasin, s. 1-7

Kongsnes, E. (2016g, 1. november) Sannheten er kommet fram. Årsaken er klarlagt. Stavanger Aftenblad, s. 10-11

Kvenseth, S., & Phillips Petroleum Company Norway (1988). Funn! : Historien om Ekofisks første 20 år. Tananger: Phillips

Maritvold, R. (1980, 14. juni) Hedret for sin innsats ved Kielland forliset. Rogalands Avis

Nag, T. & Nøst, A. (2018). Alexander L. Kielland-ulykken. Stavanger: Stavanger symfoniorkester. Konsert framført i Stavanger konserthus, 23. august 2018

Nederlands Instituut voor Militaire Historie (2015, 9. juni). Ramp hotelplatform Alexander Kielland [Videoklipp]. Hentet fra https://www.youtube.com/watch?v=Bt0E6VvAyjI (Sett 13. mars 2019)

Nilsen, B. (1984). Gjenferd i Nordsjøen. Oslo: Cappelen

Nilsen, B. (2002). Tilbakeblikk på en katastrofe I: Jacobsen, H., & Johansen, T. (Red.), Svart gull - rød flamme : Om NOPEF og norsk oljevirksomhet. Stavanger: Norsk olje- og petrokjemisk fagforbund, s. 133-142

NOU 1981:11. (1981). «Alexander L. Kielland»-ulykken. Oslo: Universitetsforlaget.

NOU 1983:53. (1983). «Alexander L. Kielland»-ulykken. Tilleggsuttalelse. Oslo: Universitetsforlaget

NRK (1981, 25. mai). Alexander L. Kielland – ett år etter [Videoklipp]. Hentet fra https://tv.nrk.no/program/ frep41004481/alexander-l-kielland-ett-aar-etter

Næss, Ø. (1981a, 12. desember). Kjell Kulleseid, overlevende fra ”Kielland”: Fysisk umulig å stenge luken ned til kinosalen, Rogalands Avis, s. 8

Næss, Ø. (1981b, 12. desember) Jan Vestre var sveiser på ”Kielland”: Vannet fosset inn luken, Rogalands avis, s. 8

Næss, Ø. (1981c, 12. desember) Odd Kristian Reme: Interessant, Rogalands Avis, s. 8 Næss, Ø. (1981d, 12. desember) Politiet: Var kjent, Rogalands Avis, s. 8

Omdal, S. & Våga, F. (2010, 26. mars. Oppdatert 12. mai 2011). 30 år siden Kielland-ulykken. Stavanger Aftenblad, Aenergi. Hentet fra https://www.aftenbladet.no/aenergi/i/7xJBV/30-ar- siden-Kielland-ulykken

Outhwaite, W. (1997). Habermas : en kritisk introduktion. København: Hans Reitzel

Paulsen, T. & Smith-Solbakken, M. (Red.). (2017). Alexander L. Kielland ulykken – ringene i vannet. Stavanger: Hertervig Akademisk

Paust, T. (2010, 27. mars. Oppdatert 27. september 2011). De hoppet rett i døden. Nettavisen. Hentet fra https://www.nettavisen.no/nyheter/--de-hoppet-rett-i- doden/2869739.html

Rogalands Avis (1980, 29. mars). Reddet fra dødshavet. Rogalands Avis, s. 5

Rogalands Avis (1980, 1. april) Øyenvitner til plattformhavariet. «Hundre mann klamret seg fast på dekk». Rogalands Avis, s. 5

Ryggvik, H. og Smith-Solbakken, M. (1997). Blod, svette og tårer. Norsk oljehistorie. Oslo: Ad Notam Gyldendal

Sjo, I. (2018, 28. juli). Ein ukjent helt. Bømlo-nytt, s. 6–9

Sjo, I. (2019, 29. juli) Berga sju liv med heisekranen. Bømlo-nytt. Hentet fra http://www.bomlo-nytt.no/nyhende/berga-sju-liv-med-heisekranen-1.2457148

Skretting, T. & Kongsnes, E. (2016, 29. oktober). Kiellands dype hemmelighet. Stavanger Aftenblad, Magasin. Hentet fra https://www.aftenbladet.no/magasin/i/vj3yX/Kiellands- dype-hemmelighet

Smith-Solbakken, M. & Vinnem, J. (2018). Alfa-plattform-ulykken. I: Store norske leksikon. Hentet fra: https://snl.no/Alfa-plattform-ulykken

Smith-Solbakken, M. & Dahle, E. (2019). Alexander L. Kielland-ulykken. I: Store norske leksikon. Hentet fra https://snl.no/Alexander_L._Kielland-ulykken

Smith-Solbakken, M. & Weihe, H-J. (2019). Alexander L. Kielland-ulykken 1980. Fortielsen og forbitrelsen. Arbeiderhistorie, 23(1), 189-213. Hentet fra https://www.idunn.no/arbeiderhistorie/2019/01/alexander_l_kielland-ulykken_1980

Smith-Solbakken, M. (Red.). (2016). «Alexander L. Kielland»-ulykken: Hendelsen, etterspillet, hemmelighetene. Stavanger: Hertervig Akademisk

Smith-Solbakken, M. & Weihe, H-J. (2016). Alexander L. Kielland ulykken – Norges største arbeidsulykke: Smerten, opplevelsen og sorgen flere tiår etter ulykken. I: Stachoň, M., Weihe, H-J. & Lavríková, E. Sosialt arbeid og nåtid : Slovakisk-norske perspektiver : Læreverk for høyskoler (s. 203-214). Stavanger: Hertervig Akademisk

Smith-Solbakken, M. & Vinnem, J. (2019). Deep Sea Driller-ulykken. I: Store norske leksikon.

Hentet fra: https://snl.no/Deep_Sea_Driller-ulykken

Smith-Solbakken, M. & Tungland, E. (2016). Fortellingen – en polyfoni. I: Smith-Solbakken,

M. (Red.). «Alexander L. Kielland»-ulykken: Hendelsen, etterspillet, hemmelighetene (s. 27– 205). Stavanger: Hertervig Akademisk

Smith-Solbakken, M. (1997). Oljearbeiderkulturen – historien om cowboyer og rebeller (Dr. art- avhandling). Trondheim: HF-fakultetet, NTNU

Smith-Solbakken, M. (2016). Polyfoni som historisk metode. I: Smith-Solbakken, M. (Red.),

«Alexander L. Kielland»-ulykken: Hendelsen, etterspillet, hemmelighetene (s. 208–218). Stavanger: Hertervig Akademisk

Smith-Solbakken, M. & Weihe, H-J. (2018). Post-traumatic stress reactions in a long-term and several generations persepective. Multicultural Studies, 2018(1), 119 – 141

Smith-Solbakken, M. (2018b). Statfjord A-brannen. I: Store norske leksikon. Hentet fra https://snl.no/Statfjord_A-brannen

Smith-Solbakken, M. (Red.). (2019a). Vi som arbeidet og vi som var arbeidsgivere. Stavanger: UiS Scholarly Publishing Services. (Minnebank: Alexander L. Kielland-ulykken; Bind 4)

Smith-Solbakken, M. (Red.). (2019b). Vi som bestemte, støttet og var til stede. Stavanger: UiS Scholarly Publishing Services. (Minnebank: Alexander L. Kielland-ulykken; Bind 5)

Smith-Solbakken, M. (Red.). (2019c). Vi som mistet. Stavanger: UiS Scholarly Publishing Services. (Minnebank: Alexander L. Kielland-ulykken; Bind 3)

Smith-Solbakken, M. (Red.). (2019d). Vi som overlevde. Stavanger: UiS Scholarly Publishing Services. (Minnebank: Alexander L. Kielland-ulykken; Bind 1)

Smith-Solbakken, M. (Red.). (2019e). Vi som reddet, berget og etterforsket. Stavanger: UiS Scholarly Publishing Services. (Minnebank: Alexander L. Kielland-ulykken; Bind 2) Tilgjengelig på https://doi.org/10.31265/usps.8

Smith-Solbakken, M. (2018a). Øyvind Krovik. I: Store norske leksikon. Hentet fra https://snl.no/Øyvind_Krovik

Solvoll, E. & Avner, T. (1983, 18. november) Willoch berget flertall. Aftenposten, s. 1

Stavanger Aftenblad. (1983, 12. september). Kielland-dramaet gjennom 3,5 år. Stavanger Aftenblad, s. 20

Stavanger Aftenblad. (1980, 24. mai). Lite nytt i rapport om Kiellands forlis: Redningsaksjonen skal drøftes i Haag. Stavanger Aftenblad, s. 40

Strand, B. (2014). Jagerflyger under den kalde krigen. Ålgård, Dreyer Bok, 147-150

Steimler, O. Lerøen, B., Spang E., Reigstad, M. (1980a, 31. mars). Alvorlig svikt hos redningsledelsen på Edda-plattformen; Flengende kritikk av redningsøvelsene. Bergens Tidende, s. 12

Steimler, O. Lerøen, B. V. , Spang E. H., Reigstad, M. (1980b, 31. mars). Jeg har aldri fløyet i dårligere sikt; Helteinnsats av helikopterkaptein. Bergens Tidende, s. 12

Sund, A., Weisæth, L., & Ersland, S. (1983). Alexander L. Kielland-katastrofen 27. mars 1980 : Redningspersonellets erfaringer : En foreløpig forskningsrapport. Oslo: Kontoret for katastrofepsykiatri

Tagesen, D. & Friestad, J. (1983). Fra havari til snuing. Stavanger: Dreyer

Tollaksen, T. (2018, 1. desember). Hemmelig Kielland-rapport påpeker rutineslurv: -Vi fikk aldri en diskusjon om sjømannskapet om bord. Stavanger Aftenblad, Aenergi. Hentet fra https://www.aftenbladet.no/aenergi/i/zLKBz4/Hemmelig-Kielland-rapport-papeker- rutineslurv--Vi-fikk-aldri-en-diskusjon-om-sjomannskapet-om-bord

Tungland, E. & Smith-Solbakken, M. (2016). Kielland ulykken – En polyfoni. Det som skjedde da det utenkelige ble virkelighet. Fremføring av Torfinn Nag og Berit Meland, Sola Strand Hotel, 17. november 2016 ; Helge Jordal og Merete Haslund, Trefoldighetskirken, 18. november 2016

Tønnesen, S. & Knutsen, T. (1983). Politiets undersøkelser av Alexander Kielland etter at den var snudd. Stavanger: Stavanger Politikammer

Urheim, O. (2016, 27. mars). Kommentar på statusoppdatering fra Norsk Olje og Gass på Facebook. Hentet fra https://www.facebook.com/oljeoggass/

Veum, E. & Hotvedt, S. (2016, 4. mars) Grov svikt og feighet i Forsvaret før og etter dødsulykken i Vassdalen. Hentet fra https://www.nrk.no/norge/_-grov-svikt-og-feighet-i- forsvaret-for-og-etter-vassdal-ulykken-1.12835508

VG (1980, 31. mars) ”Han satset sitt eget liv”. VG, s. 10

Weihe, H-J. & Smith-Solbakken, M. (2012). Sorg – kjærlighetens pris er sorgen. Stavanger: Hertervig Akademisk

Cover

Downloads

Published

June 12, 2024

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.