Tilfluktsrom i ettløps vegtunneler: Kunnskapsstyrke, norsk sammendrag

Keywords:

ettløps vegtunneler, vegtunneler, tunneler, sikkerhet, samfunnssikkerhet

Synopsis

Denne rapporten omtales som tilleggsrapport til hovedrapporten; Shelters in single-tube road tunnels: a study of the strength of knowledge (UiS-rapport nr. 129). Tilleggsrapporten gir et kort norsk sammendrag av sentrale tema fra hovedrapporten. I denne rapporten fremmer vi noen utvidede konklusjoner for den norske tunnelmassen og beskriver anbefalte aksjoner for å styrke kunnskapsgrunnlaget knyttet til tilfluktsrom i ettløps vegtunneler. Det henvises generelt til hovedrapporten for detaljert argumentasjon, diskusjoner og referanser. I teksten viser vi til «studien» og mener da hovedrapporten.

Author Biographies

Henrik Bjelland

Førsteamanuensis II
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Universitetet i Stavanger
henrik.bjelland@uis.no

Ove Njå

Professor
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Universitetet Stavanger

Forside

Downloads

Published

March 7, 2024

Online ISSN

2387-6662

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.