Framtidsrettet og pedagogisk bruk av AR-teknologi i grunnskolen

Authors

Paolo H. Scarbocci
Morten Bergsten Njå

Keywords:

Utvidet virkelighet, Digitale læremidler, Digitalisering, Teknologi i undervisningen, Framtidens klasserom, Framtidens kompetanser

Synopsis

Kvalifiseringsprosjektet Framtidsrettet og pedagogisk bruk av AR-teknologi i grunnskolen er et samarbeid mellom teknologibedriften Ludenso AS og Universitetet i Stavanger (UiS). Forskning peker i stor grad på at denne teknologien kan ha en positiv innvirkning på elevers læring, men ettersom dette er en teknologi med liten fartstid i skolen, er det mangel på kunnskap om hvordan teknologien kan forankres pedagogisk. Vårt samarbeid med Ludenso AS ble etablert gjennom et møte i Didaktisk digitalt verksted (DDV) på UiS høsten 2019.
I første omgang var dette et uformelt samarbeid hvor begge parter så at kunnskapsutveksling om pedagogisk bruk av ny teknologi i skolen var av felles interesse. Våren 2020 ble vi enige om å søke midler fra Regionale Forskningsfond Oslo, og i juni ble det klart at vi fikk prosjektmidlene. Oppstartstidspunktet for prosjektet ble satt til september 2020, slik at skolene kunne komme i gang med skoleåret. Bruk av AR-teknologi i skolen er et relativt nytt forskningsfelt i Norge. Gjennom denne rapporten og kvalifiseringsprosjektet har vi ønsket å rette søkelyset på behovet for mer forskning på sammenhengen mellom bruk av AR-teknologi i skolen og pedagogikk.
Det har også vært et mål å skape tettere relasjoner mellom forskningsinstitusjonen UiS, Ludenso og de offentlige grunnskolene som har deltatt i prosjektet. Dette for å legge grunnlaget for et større prosjekt på sikt, og for å fremme forskning som knytter bånd mellom private aktører innen utdanningsteknologi og UiS.

Author Biographies

Paolo H. Scarbocci

Universitetslektor i digitale medier og prosjektleder for Didaktisk digitalt verksted (DDV)
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Universitetet i Stavanger
paolo.h.scarbocci@uis.no

Morten Bergsten Njå

Stipendiat
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking - Lesesenteret
Universitetet i Stavanger
morten.nja@uis.no

Forsidebilde: Person bruker VR-briller

Downloads

Published

March 23, 2021

Online ISSN

2387-6662

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.