Skolebasert kompetanseutvikling i partnerskap

Authors

Kåre Andreas Folkvord
Grete Dalhaug Berg
Hallvor Lyngstad

Keywords:

utdanningsvitenskap, ungdomsskole, kompetanseutvikling

Synopsis

Som representanter for UH-sektor og med rolle som utviklingspartner overfor skoler i satsingen UIU, sitter vi igjen med mange erfaringer fra en spennende prosess. Samtidig sitter vi også igjen med ny og foredlet kunnskap og flere spørsmål enn da vi startet. Å være partner for skoler og kommuner i UIU gjennom skolebasert kompetanseutvikling har vært en lærende-, spennende- og krevende prosess.

 Vi ønsker med dette som utgangspunkt å summere våre og andres erfaringer i «Rapport fra Universitetet i Stavanger» med mål om deling av erfaringer og læring fra ulike perspektiv i satsingen UIU. Vår ambisjon med rapporten er også at historien om skolebasert kompetanseutvikling gjennom UIU ikke bare kan fortelles ut fra et UH-perspektiv, men også gi rom for å «løfte stemmen» til andre aktører i satsingen.

 Gjennom rapporten ønsker vi å dele perspektiv som kan oppleves som nyttig for UH-sektor, lærere og ledere i skolen

Rapporten ønsker å henvende seg lærere, skoleledere og skoleeiere. I tillegg vil også rapporten være relevant for UH-sektor og lærerutdannere gjennom å bidra med erfaringer og ulike perspektiv knyttet til profesjonsutvikling og profesjonsfellesskap i skolen.

 Rapporten har en todelt struktur der første del omhandler ulike tekster som tar ulike perspektiv på skolebasert kompetanseutvikling fra et UH-perspektiv. Andre del presenterer erfaringer og fortellinger fra praksisfeltet. Rapporten samlet ønsker å synliggjøre noe av spennet i en skolebasert kompetanseutvikling.

Author Biographies

Kåre Andreas Folkvord

Leder For Samarbeid Med Utdanningssektor
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Universitetet i Stavanger
kare.a.folkvord@uis.no

Grete Dalhaug Berg

Forsker
CIESL
mina.farmanbar@uis.no

Hallvor Lyngstad

Seniorrådgiver
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Universitetet i Stavanger
hallvor.lyngstad@uis.no

Cover image

Downloads

Published

December 18, 2017

Online ISSN

2387-6662

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.