Those of us who survived

Authors

Marie Smith-Solbakken; Bengt Berheim; Ellen Kongsnes; Kåre Magne Kvåle; Edmund Arne Mongstad; Tor Gunnar Tollaksen; Else M. Tungland; Finn E. Våga; Hans-Jørgen Wallin Weihe; Olav Skotheim; Harry Løvø; Malvin Hauge; Gunnar Guttormsen; Harald Hansen; Gunnar Fagermo; Theis Salvesen; Leif Wiig Abrahamsen; Magne Kåre Sildelid; Ragnvald Ofte; Kjell Johan Kylleseid; Jan Vestre; Svein Vegard Vermundsen; Per Mangseth; Eivind Egeli; Harry Vike; Helge Georg Knutsen; Alf G. Taraldlien; Anders Helliksen; Håkon Jarl Hansen; Gunnar Øvrebø; Leif Jørgen Mykland; Oddbjørn Lerbekk; Oskar Johan Olsen; Kåre Svendsbøe; Ola Gaustad; Rolf Olaussen; Svein Inge Jensen; Anne Margrethe Falk; Torunn Falk; Anne Siri Brøvig; Berit Ofte; Elbjørg Hansen; Frode Fanebust; Grete Vike; Gerda Kvaala; Iselin Kleppestø Thorsen; Ingvild Thorsen; Thor Arne Thorsen; Marit Hegle; Steinar Vike; Robin Abrahamsen; Solfrid Lerbekk; Andrea Young; Jacqueline Jackson; John Aird; Olav Yan Brattebø Holmane; Hanne Kvia; Esin Tollefsen; Eli Mundheim; Lars Mundheim; Iren Habbestad; Karl Eriksen; Agnes O. Hansen

Keywords:

Alexander L. Kielland disaster, survivors, memories, oral history

Synopsis

This book is part of a collection of five works on memories from the Alexander L. Kielland oil platform disaster in 1980.  The book, which is the first volume in the series, includes memories of those who were survivors of the accident. We wish to emphasize that many of those who survived the accident did so thanks to the efforts of others who were part of the accident. Some of those helpers survived and others died.

The memories are from interviews conducted by the listed authors with those who survived the disaster. The interviewees have all read the interview transcripts, have sometimes altered them and made additions, and in a few cases have rewritten them to such an extent that they themselves are listed as authors.

An included list of references is a selection of archival sources as well as published sources related to the memories in this collection. More substantial bibliographies, as well as lists of archival sources, are included in Smith-Solbakken (2016) and in Smith-Solbakken and Weihe (2019). Further specialized publications focus on subjects such as post-traumatic stress disorders (Smith-Solbakken and Weihe, 2018) and grief (Weihe and Smith-Solbakken, 2012), and include additional bibliographies. 

First edition was published 3rd of July 2019. Last update: 23rd of May 2024.

English edition added 14th of December 2023. Published as a separate volume 10th of June 2024.

Author Biographies

Marie Smith-Solbakken

Professor in history
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
University in Stavanger
E-mail: marie.smith-solbakken@uis.no

Bengt Berheim

Pensjonert fagarbeider
Schlumberger

Ellen Kongsnes

Historian and journalist
Stavanger Aftenblad
E -mail: ellen.kongsnes@aftenbladet.no

Kåre Magne Kvåle

Former emplyee in Stavanger Drilling, now a teacher
Byremo videregående skole

Edmund Arne Mongstad

Former employee in Stavanger Drilling, now a journalist and editor
Media Digital

Tor Gunnar Tollaksen

Historian and journalist
Stavanger Aftenblad
E-mail: tor.gunnar.tollaksen@aftenbladet.no

Else M. Tungland

Cand. Sociol, researcher and author
E-mail: elsetun@hotmail.com

Finn E. Våga

Journalist and author
Stavanger Aftenblad
E-mail: finn.vaaga@aftenbladet.no

Hans-Jørgen Wallin Weihe

Professor in social work
Høgskolen i Innlandet
E-mail: H-J.Wallin.Weihe@inn.no

References

Agderposten (1980a, 29. mars). Ufattelig gjensynsglede. Agderposten, s. 1

Agderposten (1980b, 29. mars). Arendalsmann reddet etter 11 ½ time i båt. Agderposten, s. 1

Agderposten (1980c, 29. mars). Helge Knutsen (35) får velkomstklem av forloveden på Hisøy: Hjem fra et inferno av død, vind og sjø. Agderposten, s. 13

Aronsen, P. (2004). Historiebruk – att använda det förflutna. Lund. Studentlitteratur

Ask, A. (2009). Norges oljehistorie 1980-1989. I: Nebben, K. (Red.). Vi fant, vi fant: Norge feirer 40 år som olje- og gassnasjon (s. 68-103). [Oslo]: Font forlag

Berge, G.; Myhre, L.; Hansen, L.; Våge, K.; Solberg, T. & Liadal, H. (2019, 28. mars). Støtt ny granskning av Kielland-ulykken. Stavanger Aftenblad. Hentet fra https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/mRP0ML/Stott-ny-granskning-av-Kielland-ulykken

Bakhtin, M. (1981). The Dialogical Imagination. London: University of Texas Press

Bourdieu, P. (2004). Acts of Resistance. London: Polity Press

Bourdieu, P. (1997). Outline of a Theory of Practice. Cambridge: Cambridge University Press

Brunsvig, P. (1984): Rettslige problemer som følge av Alexander L. Kielland-ulykken. Oslo. (Marius; Nr. 91). Tilgjengelig på https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091006018

Daatland, C. ; Smith-Solbakken, M. & Weihe, H. (2016). To storulykker: Omfanget og følgene. I: Smith-Solbakken, M. (Red.). «Alexander L. Kielland»-ulykken: Hendelsen, etterspillet, hemmelighetene (s. 280–322). Stavanger: Hertervig Akademisk

Eggen, B. & Gundersen, H. (1980). Nordsjøtragedien. Oslo: Pax.

FALKinternational (2011, 27. februar). ALK-TRUTH 10 politics 2 [Videoklipp] Hentet fra https://youtu.be/gd-bX7U6jw4

Fanebust, F. (2017). Å være i historien. I: Paulsen, T. & Smith-Solbakken, M. (Red.), Alexander L. Kielland ulykken – ringene i vannet (s. 198-201). Stavanger: Hertervig Akademisk

Fanebust, F. (2012). Oljelandet. Fortellinger fra innsiden. Pax

Freire, P. (1999). De undertryktes pedagogikk. Oslo: Ad notam Gyldendal

Freire, P. (1970). Pedagogy of the Oppressed. New York: Continum

Fædrelandsvennen (1980a, 31. mars). Det er rett at jeg hjalp kokke: Men Gud Fader skal ha æren for alt. Fædrelandsvennen, del 2. s. 1.

Fædrelandsvennen (1980b, 31. mars). Einar Øgrey savner elleve av femten mann. – Det hele er forferdelig og ufattelig. Fædrelandsvennen, del 2, s 1.

Fædrelandsvennen (1980c, 31. mars). Godt å ha pappa i god behold. Fædrelandsvennen, s. 1

Fædrelandsvennen (1980d, 29. mars). Theis Salvesen fra Farsund: Aldri ut på en plattform igjen. Fædrelandsvennen, s. 11

Fædrelandsvennen (1980e, 29. mars). To kamerater – én tanke: Noe må ha gått galt med ankringssystemene. Fædrelandsvennen, s. 9

Gottschalk, L. (1950). Understanding History: A Primer of Historical Method. New York: Alfred A. Knopf.

Graff, S. (2010, 27. mars). Ble med plattformen rundt. ABC nyheter. Hentet fra https://www.abcnyheter.no/nyheter/2010/03/27/106688/ble-med-plattformen-rundt?gclid=EAIaIQobChMI7J65rrTW4AIVwueaCh25qQi7EAAYAiAAEgL1s_D_BwE

Gundersen, N. (1986, 4. desember). Brev til Sjøfartsdirektør Ivar Sandvik. Fremlagt i kopi på Kielland-Nettverkets årskonferanse 22–23. mai 2017. Stavanger: Nils Gunnar Gundersen

Gundersen, N. (2019). Nils Gunnar Gundersen, Skipsingeniør. I: Smith-Solbakken, M. (Red.). Vi som bestemte, støttet og var til stede (s. 46-56). Stavanger: UiS Scholarly Publishing Services. (Minnebank: Alexander L. Kielland-ulykken; Bind 5) Tilgjengelig på https://doi.org/10.31265/usps.11

Gundersen, N. (1981, 29. april). Oppankring av «Kielland». Stavanger Aftenblad, s. 5

Hagman, P. & Scaturo, D. (1992). Psychological debriefing procedures for returning military personnel. International Journal of Psychology, 27(3-4), 468

Hagir, L.; Espeland, E. & Kalstad, L. (2016, 20. november). Han var en av de aller siste som ble berget etter Kielland-havariet. NRK Rogaland. Hentet fra https://www.nrk.no/rogaland/han-var-blant-de-aller-siste-som-ble-reddet-1.13234278.

Hambro, E. (2019, 27. mars). Alexander Kielland. Oljeplattformen som veltet. NRK Radio. (Hele historien; Sakene som preget Norge). Tilgjengelig på https://radio.nrk.no/podkast/hele_historien

Hambro, E. & Topdahl, R. (2019, 27. mars). Kjemper for ny gransking av Kielland-ulykka - 39 år etter. NRK Rogaland. Hentet fra https://www.nrk.no/rogaland/kjemper-for-ny-gransking-av-alexander-kielland-ulykka-_-39-ar-etter-1.14491545

Helliksen, A. (2017). Mot det høyeste punktet. I: Paulsen, T. & Smith-Solbakken, M. (Red.), Alexander L. Kielland ulykken – ringene i vannet (s. 169-172). Stavanger: Hertervig Akademisk

Hovedredningssentralen Sør-Norge (1980). Boligplattformen "Alexander L. Kielland"s havari i Nordsjøen den 27. mars 1980 : Rapport om redningsaksjonen. Stavanger: Hovedredningssentralen Sør-Norge

Hovden, J. & Vinje, K. (1981). Avisenes behandling av ulykken med boligplattformen ”Alexander L. Kielland”. Oslo: Yrkeslitteratur

Hughes, E. (1980). Mayday! Mayday! Alexander Kielland. Det Beste, 33, 33-41, 37-38, 132-141

Jourdain, M.; Roquemont, Y.; Thalheimer, G. & Cure, J. (1985) Interim order of 26th January 1982, Judgment of 17th May 1982: Platform Alexander L. Kielland Accident of 27th March 1980: Expert’s report. Paris: Tribunal of Commerce. Hentet fra https://filer.arkivverket.no/65f78a8f-225d-45b5-8de8-1457a687f707

Kapittel (2014). Råolje: Utstillingsåpning og panelsamtale. Hentet fra https://kapittel.ticketco.events/no/nb/e/kiellandulykken.

Karlegärd, C. & Karlsson, K-G. (2009). Historiedidaktikk. Lund: Studentlitteratur

Karterud, S.; Wilberg, T. & Urnes, Ø. (2017). Personlighetspsykiatri. Oslo: Gyldendal Akademisk

Kiellandfondet (1999, 24. april). Til Stortinget. «Kielland-Bulletin»: Meldingsblad for Kiellandfondet

Kielland-nettverket (2017). Høring om Kielland-katastrofen. Høring 22.5.2017. Revidert 12.6.2017. Hentet fra https://safe.no/wp-content/uploads/2017/09/KIELLAND-rapport.pdf

Kielland-nettverket (2019). Statusoppdateringer på Facebook. Tilgjengelig på https://www.facebook.com/nygransking/

Kindingstad, T. & Hagemann, F. (Red.) (2002). Norges oljehistorie. Stavanger: Wigestrand

Kjelstadli, K. (2001). Fortiden er ikke hva den har været – en indføring i historiefaget. Roskilde: Roskilde Universitetsforlag

Kommunal- og arbeidsdepartementet (1982). Ulykken med plattformen «Alexander L. Kielland» (Meld. St. 67, 1981-1982) Tilgjengelig på https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Stortingsforhandlinger/Lesevisning/?p=1981-82&paid=3&wid=e&psid=DIVL301

Kongsnes, E. (2016a, 29. november). Ble bedt om å holde kjeft om anker-uhell på Kielland-plattformen. Stavanger Aftenblad. Hentet fra https://www.aftenbladet.no/aenergi/i/v2eQ5/--Ble-bedt-om-a-holde-kjeft-om-anker-uhell-pa-Kielland-plattformen

Kongsnes, E. (2016b, 28. oktober. Oppdatert 23. november 2018) Kapittel 2: Ingen kontroll i kontrollrommet. Stavanger Aftenblad, Magasin. Hentet fra https://www.aftenbladet.no/magasin/i/xjJ6B/Kapittel-2-Ingen-kontroll-i-kontrollrommet

Kongnes, E. (2016c, 28. oktober). Kapittel 3. Sprekken og svikt. Stavanger Aftenblad, Magasin. Hentet fra https://www.aftenbladet.no/magasin/i/BXrpl/Kapittel-3-Sprekken-og-svikt

Kongsnes, E. (2016d, 22. november). Kielland-fagfolk svært uenige om ulykkesårsaken. Stavanger Aftenblad, Aenergi. Hentet fra https://www.aftenbladet.no/aenergi/i/7vp7K/Kielland-fagfolk-svart-uenige-om-ulykkesarsaken

Kongsnes, E. (2016e, 6. desember). Kielland-krav om gransking på Stortinget. Stavanger Aftenblad, Aenergi. Hentet fra https://www.aftenbladet.no/aenergi/i/7vjzK/Kielland-krav-om-gransking-pa-Stortinget

Kongsnes, E. (2016f, 31. oktober). Kielland-ulykken: Fagforbund krever ny gransking av Kielland-ulykken. Stavanger Aftenblad, s. 8–10

Kongsnes, E. (2017a, 12. januar). Krav om ny gransking står fast. Stavanger Aftenblad, Aenergi. Hentet fra https://www.aftenbladet.no/aenergi/i/vJQlm/Krav-om-ny-Kielland-gransking-star-fast

Kongsnes, E. (2016g, 31. oktober). Krever ny gransking av Kielland-ulykken. Stavanger Aftenblad. Hentet fra https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/20gyy/Krever-ny-gransking-av-Kielland-ulykken

Kongsnes, E. (2016h, 19. november). Pappa spurte om en klem. Jeg sa nei. Samme dag døde han. Stavanger Aftenblad, Magasin, s. 1-7

Kongsnes (2016i, 5.desember). Stort flertall for Kielland-gransking. Stavanger Aftenblad, Aenergi. Hentet fra https://www.aftenbladet.no/aenergi/i/WMJAj/Stort-flertall-for-Kielland-gransking

Kongsnes, E. (2017b, 29. mai). ”Vi skylder de pårørende å finne svar”. Stavanger Aftenblad, Aenergi. Hentet fra https://www.aftenbladet.no/aenergi/i/rx6w3/Vi-skylder-de-overlevende-a-finne-alle-svar

Kongsnes, E. & Smith-Solbakken, M. (2016). Årsaksforklaringene og kampen om opinionen. I: Smith-Solbakken, M. (Red.). «Alexander L. Kielland»-ulykken: Hendelsen, etterspillet, hemmelighetene (s. 222–279). Stavanger: Hertervig Akademisk

Kvande, L. & Naastad, N. (2013). Hva skal vi med historie? Oslo: Universitetsforlaget

Lian, B. (1980). Ulykken med Alexander L. Kielland: Materialtekniske undersøkelser utført av Bjørn Lian i Statoils materiallaboratorium. 31.mars - 30.september 1980. [Stavanger]: [Statoil]

Laugaland, J.; Ellingsen, Ø.; Grimen, B. & Frafjord M., (2016, 31. oktober). Reme støtter kravet om ny Kielland-gransking. NRK Rogaland. Hentet fra https://www.nrk.no/rogaland/reme-stotter-kravet-om-ny-kielland-gransking-1.13204338

Lønning, P. & Enghaug, A. (1980). Alexander L. Kielland. Katastrofe. Oslo: Dreyer

Mitsem, P. (u.å/a). ALK-ulykken; Den største industriulykken i Norge. Pål Mitsems blogg. Tilgjengelig på http://www.mitsem-blogg.com/421491453

Mitsem, P. (2017). For all ettertid uforklarlig. I: Paulsen, T & Smith-Solbakken, M. (Red.). «Alexander L. Kielland»-ulykken: Ringene i vannet (s. 186–187). Stavanger: Hertervig Akademisk

Mitsem, P. (1987, 25. april). Sannheten om Alexander L. Kielland-ulykken; Manuskript. Tilgjengelig på http://doccdn.simplesite.com/d/bd/e2/284289735012115133/e620a8bc-3613-4828-a927-6d9a43c49033/ALK.pdf

Mitsem, P. (u.å/b). Sentrale punkter med oversettelse til norsk. Tilgjengelig på http://doccdn.simplesite.com/d/bd/e2/284289735012115133/18641244-7938-4a54-bf0b-b17237849247/20190208%2BSentrale%2Bpuinkter%2Bmed%2Boversettelse%2Btil%2Bnorsk.pdf

Mjaaland, T. & Stoveland, K. (1980, 29. mars). Tre Kragerø-kamerater holdt sammen og ble reddet. Fædrelandsvennen, s. 10

Mjaaland, T. & Stoveland, K. (1980, 29. mars). I bar overkropp uten sko. Fædrelandsvennen, s. 10

Nag, T. & Nøst, A. (2018). Alexander L. Kielland-ulykken. Stavanger: Stavanger symfoniorkester. Konsert framført i Stavanger konserthus, 23. august 2018

Nederlands Instituut voor Militaire Historie (2015, 9. juni). Ramp hotelplatform Alexander Kielland [Videoklipp]. Hentet fra https://www.youtube.com/watch?v=Bt0E6VvAyjI

Nilsen, B. (1984). Gjenferd i Nordsjøen. Oslo: Cappelen

Nipedal, S. (2016). Hjerterått. Det skjer i Arendal. Hentet fra https://www.detskjeriarendal.no/magasiner/nr-6-vinteren-1617/raolje/

Norsk Olje og Gass (2016, 27. mars) Statusoppdatering på Facebook, med påfølgende kommentarer. Hentet fra https://www.facebook.com/oljeoggass/

NOU 1981:11. (1981). «Alexander L. Kielland»-ulykken. Oslo: Universitetsforlaget.

NOU 1983:53. (1983). «Alexander L. Kielland»-ulykken. Tilleggsuttalelse. Oslo: Universitetsforlaget

Norsk Rikskringkasting (1981, 25. mai). Alexander L. Kielland – ett år etter [Videoklipp]. Hentet fra https://tv.nrk.no/program/frep41004481/alexander-l-kielland-ett-aar-etter

Norsk Telegrambyrå (2017, 22. mai). Etterlatte vil ha ny høring om Kielland-ulykken. NRK. Hentet fra https://www.nrk.no/rogaland/etterlatte-vil-ha-ny-horing-om-kielland-ulykken-1.13526995.

NRK (1983, 6. desember). Hva skjedde? [Videoklipp] Hentet fra https://tv.nrk.no/program/frep45003083/hva-skjedde

Omdal, S. & Våga, F. (2010, 26. mars. Oppdatert 12. mai 2011). 30 år siden Kielland-ulykken. Stavanger Aftenblad, Aenergi. Hentet fra https://www.aftenbladet.no/aenergi/i/7xJBV/30-ar-siden-Kielland-ulykken

Outhwaite, W. (1997). Habermas : en kritisk introduktion. København: Hans Reitzel

Paulsen, T. og Smith-Solbakken, M. (Red.) (2017). Alexander L. Kielland ulykken – ringene i vannet. Stavanger: Hertervig Akademisk

Redmond, A. (2007). Debriefing. Emergency Medicine Journal, 24(8), 605

Riksrevisjonen (2019). Dokument 3: Alexander Kielland-ulykken. Hentet fra https://www.riksrevisjonen.no/kommende-rapporter/alexander-kielland-ulykken/

Rismyhr, J. & Østigård, M. (1980, 29. mars). Holdt hodet kaldt – det reddet meg. Fædrelandsvennen, s. 9

Ryggvik, H. & Smith-Solbakken, M. (1997). Blod, svette og olje. Oslo: Ad notam Gyldendal. (Norsk oljehistorie; Bind 3) Tilgjengelig på https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009030404172

Røyknes, K. (2009). Metodetriangulering - et metodisk minefelt eller en berikelse av fenomer. Sykepleien Forskning, 3(4), 224-226. Tilgjengelig på https://sykepleien.no/forskning/2009/03/metodetriangulering-et-metodisk-minefelt-eller-en-berikelse-av-fenomener

SAFE (2017, 28. juni. Oppdatert 26. januar 2018) Kielland-nettverket har fått et handlekraftig styre. Hentet fra https://safe.no/kielland-nettverket-har-fatt-et-handlekraftig-styre/

SAFE (2019, 20. juni) Stortinget vedtok enstemmig at Riksrevisjonen gransker Kielland-ulykken på nytt. Hentet fra https://safe.no/stortinget-vedtok-enstemmig-at-riksrevisjonen-gransker-kielland-ulykken-pa-nytt/

Sivertsen, A. (2019, 16. januar). Norske myndigheter underslo fakta om landets største ulykke. Hentet fra https://forskning.no/olje-og-gass-partner-sikkerhet/norske-myndigheter-underslo-fakta-om-landets-storste-industriulykke/1278426

Sjo, I. (2018, 28. juli). Ein ukjent helt. Bømlo-nytt, s. 6–9

Skedsmo, K. (1982). Erstatningsoppgjøret etter ”Alexander L. Kielland”-ulykken. En sammenligning av oppgjørsmodellen med gjeldende norsk erstatningsrett. Oslo: Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo

Skretting, T. & Kongsnes, E. (2016, 29. oktober). Kiellands dype hemmelighet. Stavanger Aftenblad, Magasin. Hentet fra https://www.aftenbladet.no/magasin/i/vj3yX/Kiellands-dype-hemmelighet

Skårderud, F. & Duesund, L. (2014). Mentalisering og uro. Norsk pedagogisk tidsskrift, 98(3), 152 – 164. Tilgjengelig på https://www.idunn.no/npt/2014/03/mentalisering_og_uro

Smith-Solbakken, M. & Vinnem, J. (2018). Alfa-plattform-ulykken. I: Store norske leksikon. Hentet fra: https://snl.no/Alfa-plattform-ulykken

Smith-Solbakken, M. & Dahle, E. (2019). Alexander L. Kielland-ulykken. I: Store norske leksikon. Hentet fra https://snl.no/Alexander_L._Kielland-ulykken

Smith-Solbakken, M. & Weihe, H-J. (2019). Alexander L. Kielland-ulykken 1980. Fortielsen og forbitrelsen. Arbeiderhistorie, 23(1), 189-213. Hentet fra https://www.idunn.no/arbeiderhistorie/2019/01/alexander_l_kielland-ulykken_1980

Smith-Solbakken, M. (Red.). (2016a). «Alexander L. Kielland»-ulykken: Hendelsen, etterspillet, hemmelighetene. Stavanger: Hertervig Akademisk

Smith-Solbakken, M. & Weihe, H-J. (2016). Alexander L. Kielland ulykken – Norges største arbeidsulykke: Smerten, opplevelsen og sorgen flere tiår etter ulykken. I: Stachon, M., Weihe, H-J. & Lavríková, E. Sosialt arbeid og nåtid : Slovakisk-norske perspektiver : Læreverk for høyskoler (s. 203-214). Stavanger: Hertervig Akademisk

Smith-Solbakken, M. & Vinnem, J. (2019). Deep Sea Driller-ulykken. I: Store norske leksikon. Hentet fra: https://snl.no/Deep_Sea_Driller-ulykken

Smith-Solbakken, M. & Tungland, E. (2016). Fortellingen – en polyfoni. I: Smith-Solbakken, M. (Red.). «Alexander L. Kielland»-ulykken: Hendelsen, etterspillet, hemmelighetene (s. 27–205). Stavanger: Hertervig Akademisk

Smith-Solbakken, M. (1997). Oljearbeiderkulturen – historien om cowboyer og rebeller (Dr. art- avhandling). Trondheim: HF-fakultetet, NTNU

Smith-Solbakken, M. (2016b). Polyfoni som historisk metode. I: Smith-Solbakken, M. (Red.), «Alexander L. Kielland»-ulykken: Hendelsen, etterspillet, hemmelighetene (s. 208–218). Stavanger: Hertervig Akademisk.

Smith-Solbakken, M. & Weihe, H-J. (2018). Post-traumatic stress reactions in a long-term and several generations persepective. Multicultural Studies, 2018(1), 119 – 141

Smith-Solbakken, M. (2018a). Statfjord A-brannen. I: Store norske leksikon. Hentet fra https://snl.no/Statfjord_A-brannen

Smith-Solbakken, M (2019a). Torgeir Moan. Hentet fra https://snl.no/Torgeir_Moan

Smith-Solbakken, M. (Red.). (2019b). Vi som arbeidet og vi som var arbeidsgivere. Stavanger: UiS Scholarly Publishing Services. (Minnebank: Alexander L. Kielland-ulykken; Bind 4) Tilgjengelig på https://doi.org/10.31265/usps.12

Smith-Solbakken, M. (Red.). (2019c). Vi som bestemte, støttet og var til stede. Stavanger: UiS Scholarly Publishing Services. (Minnebank: Alexander L. Kielland-ulykken; Bind 5) Tilgjengelig på https://doi.org/10.31265/usps.11

Smith-Solbakken, M. (Red.). (2019d). Vi som mistet. Stavanger: UiS Scholarly Publishing Services. (Minnebank: Alexander L. Kielland-ulykken; Bind 3) Tilgjengelig på https://doi.org/10.31265/usps.10

Smith-Solbakken, M. (Red.). (2019e). Vi som overlevde. Stavanger: UiS Scholarly Publishing Services. (Minnebank: Alexander L. Kielland-ulykken; Bind 1)

Smith-Solbakken, M. (Red.). (2019f). Vi som reddet, berget og etterforsket. Stavanger: UiS Scholarly Publishing Services. (Minnebank: Alexander L. Kielland-ulykken; Bind 2) Tilgjengelig på https://doi.org/10.31265/usps.8

Smith-Solbakken, M. (2018b). Øyvind Krovik. I: Store norske leksikon. Hentet fra https://snl.no/Øyvind_Krovik

Solabladet (2016, 17. november). Åpner fotoutstilling om Kielland-ulykken. Solabladet. Hentet fra https://www.solabladet.no/kielland-ulykken/sola-strand-hotel/utstilling/apner-fotoutstilling-om-kielland-ulykken/s/5-106-89801

Soboleva, M. (2009). Die Philosophie Michail Bachtins. Von der existentiellen Ontologie zur dialogischen Vernuft. Hildesheim: Georg Olms Verlag

Stang, L. (2016). Oljearbeideren – Stein Bredal. Bergen: Kapabel forlag

Stavanger Aftenblad. (1980a, 28. mars). Beina kan ikke bryte sammen. Stavanger Aftenblad, s. 9

Stavanger Aftenblad. (1980b, 28. mars). Fullkommen tiltro til plattformen. Stavanger Aftenblad, s. 9

Stavanger Aftenblad. (1980c, 28. mars). U-stabilitet mulig årsak. Stavanger Aftenblad, s. 9

Steimler, O. Lerøen, B., Spang E., Reigstad, M. (1980, 31. mars). Alvorlig svikt hos redningsledelsen på Edda-plattformen; Flengende kritikk av redningsøvelsene. Bergens Tidende, s. 12

Strype, J. & Barland, B. (2007). Kollegastøtte i politi og lensmannsetaten. Oslo: Politihøgskolen

Stugu, O. (2008). Historie i bruk. Oslo: Samlaget

Sund, A., Weisæth, L., & Ersland, S. (1983). Alexander L. Kielland-katastrofen 27. mars 1980 : Redningspersonellets erfaringer : En foreløpig forskningsrapport. Oslo: Kontoret for katastrofepsykiatri, Universitetet i Oslo

Søndeland, G. (2016, 1. november). Regjeringen sier nei til ny Kielland-granskning. Stavanger Aftenblad, s. 10–13

Søndeland, G. (2018, 14. august). Etterlatte ber om ny gransking av Kielland-ulykken - nytt møte er allerede avtalt på Stortinget. Stavanger Aftenblad. Hentet fra https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/BJX4Ql/Etterlatte-ber-om-ny-gransking-av-Kielland-ulykken---nytt-mote-er-allerede-avtalt-pa-Stortinget

Telemark Arbeiderblad (1980, 29. mars). Fire Kragerø-gutter reddet i Nordsjøen: - Vi trodde aldri vi skulle se dere igjen! Telemark Arbeiderblad, s. 1, 2, 11-13

Tollaksen, T. (2005, 26. mars). 25 år etter at Alexander L. Kielland-plattformen kantret i Nordsjøen, leter overlevende og etterlatte fortsatt etter svar. Rogalands Avis, s. 27–33

Tollaksen, T. (2019a, 26. mars). 39 år etter ”Kielland”-katastrofen: - Har plaget meg at Phillips slapp så billig unna. Stavanger Aftenblad, Aenergi. Hentet fra https://www.aftenbladet.no/aenergi/i/J1mXlJ/39-ar-etter-Kielland-katastrofen--Har-plaget-meg-at-Phillips-slapp-sa-billig-unna

Tollaksen, T. (2019b, 27. mars). 39 år etter ”Kielland”-ulykken. – Det blir ikke ro rundt ”Kielland” før alle arkivene åpnes og ansvar plasseres. Stavanger Aftenblad, Aenergi. Hentet fra https://www.aftenbladet.no/aenergi/i/wPPVL1/39-ar-siden-Kielland-ulykken--Det-blir-ikke-ro-om-Kielland-for-alle-arkivene-apnes-og-ansvar-for-ulykken-plasseres

Tollaksen, T. (2019c, 28. mars). 39 år etter ”Kielland-ulykken»: -Industri og Energi må med for å få en ny gransking. Stavanger Aftenblad, Aenergi. Hentet fra https://www.aftenbladet.no/aenergi/i/kJ34B6/39-ar-etter-Kielland-ulykken--Industri-Energi-ma-med-for-a-fa-ny-gransking

Tollaksen, T. (2019d, 1. april). Her er spørsmål ”Kielland”- overlevende vil ha svar på. Stavanger Aftenblad, Aenergi. Hentet fra https://www.aftenbladet.no/aenergi/i/na1bln/Her-er-sporsmalene-Kielland-overlevende-vil-ha-svar-pa

Tollaksen, T. (2018, 16. november). SV og AP krever innsyn i hemmelige Kielland-arkiver. Stavanger Aftenblad, Aenergi. Hentet fra https://www.aftenbladet.no/aenergi/i/m6lPQp/SV-og-Ap-krever-innsyn-i-hemmelige-Kielland-arkiver

Tungland, E. & Smith-Solbakken, M. (2016). Kielland ulykken – En polyfoni. Det som skjedde da det utenkelige ble virkelighet. Fremføring av Torfinn Nag og Berit Meland Seagrief, Sola Strand Hotel, 17. november 2016 ; Helge Jordal og Merete Haslund, Trefoldighetskirken, 18. november 2016.

Våga, F. (2000, 18. mars). De døde vil ha meg med. Stavanger Aftenblad. Hentet fra https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/Lj2ex/De-dode-vil-ha-meg-med

Weihe, H-J. (2008). Empati og etikk. Oslo: Abstrakt forlag

Zagierski, P. (2017). Brev fra Zagierski 21.03.2017. I Kielland-nettverket: Høring om Kielland- katastrofen (s. 26). Stavanger: SAFE. Hentet fra https://safe.no/wp-content/uploads/2017/09/KIELLAND-rapport.pdf

Cover

Downloads

Published

June 10, 2024

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.