Teknologiske testarenaer som drivkraft for regional innovasjon og utvikling

Authors

Keywords:

innovasjon, testarena, regional utvikling

Synopsis

Regional utvikling kan fremmes ved å utvikle test- og demonstrasjonsarenaer for nye teknologier som tiltrekker seg kunnskap, kompetanse, bedrifter og investeringer. Dette har vært forsøkt flere steder i Europa (Jeffrey, Jay, og Winskel 2013; OECD 2012; Teräs og Mikkola 2016; Villanen 2019; Arntzen mfl. 2019). Mens de fleste testarenaer konsentrerer seg om en bestemt sektor (energi, digitale løsninger osv.), ønsker andre, som Smart Rogaland, å skape synergier mellom flere testarenaer innen spesifikke sektorer. Dette reiser en rekke spørsmål ved hvordan man i) får til samarbeid på tvers av ulike testarenaer og ii) utnytter samarbeid til å skalere opp og bygge ut løsninger til andre deler av regionen og internasjonalt. I norsk kontekst betyr disse utfordringene at det må etableres og bygges opp et innovasjonsøkosystem der mange ulike næringsklynger, bedrifter og kommuner jobber sammen for å skape synergieffekter i regional (og nasjonal) skala. For å forstå hva som skal til for å lykkes med et regionalt innovasjonsøkosystem som tar utgangspunkt i mange ulike testarenaer, har forprosjektet som mål å studere internasjonale eksempler hvor slike økosystemer er blitt etablert eller forsøkt etablert. Forprosjektet skal spesielt etablere kunnskap om tre grunnelementer som er viktige for å lykkes med oppbygning av et slikt regionalt økosystem: a) regionale nærings- og innovasjonspolitikker, b) organisering og c) uformelle prosesser. Hverken for Rogaland, Norge eller Norden finnes det i dag en oversikt som samler og synliggjør hvilke testmuligheter som finnes. Menons undersøkelse viser også at en rekke bransjer kan være aktuelle brukere av testarenaer, men at de ikke er kjent med at slike muligheter eksisterer. Det er heller ingen som har tatt rollen som mulig veiviser innen dette området. Samtidig er det uklart hvordan testarenaer kan bidra til regional næringsutvikling. En testarena trenger ikke nødvendigvis være direkte koplet til regional næringsutvikling. I hvilken grad en testarena er det, handler om i hvilken grad den er knyttet til regionale næringsutviklingsprioriteringer og regionale innovasjonssystemer. Denne rapporten vil derfor ta for seg mekanismer som kan skape synergieffekter mellom testarenaer og regional næringsutvikling.

Author Biography

Anders Riel Müller

Førsteamanuensis
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Universitetet i Stavanger

References

Arntzen, Siri, Zach Wilcox, Neil Lee, Catherine Hadfield, og Jen Rae. 2019. «Testing Innovation in the Real World». London: Nesta. https://media.nesta.org.uk/documents/Testing_innovation_in_the_real_world.pdf

Berglund-Snodgrass, Lina, og Dalia Mukhtar-Landgren. 2020. «Conceptualizing Testbed Planning: Urban Planning in the Intersection between Experimental and Public Sector Logics». Urban Planning 5 (1): 96.

https://doi.org/10.17645/up.v5i1.2528

Carr, Constance, og Markus Hesse. 2020. «When Alphabet Inc. Plans Toronto's Waterfront: New Post-Political Modes of Urban Governance». Urban Planning 5 (1): 69.

https://doi.org/10.17645/up.v5i1.2519

Engels, Franziska, Alexander Wentland, og Sebastian M. Pfotenhauer. 2019. «Testing Future Societies? Developing a Framework for Test Beds and Living Labs as Instruments of Innovation Governance». Research Policy 48 (9): 103826.

https://doi.org/10.1016/j.respol.2019.103826

Fleming, Lee, og David M. Waguespack. 2007. «Brokerage, Boundary Spanning, and Leadership in Open Innovation Communities». Organization Science 18 (2): 165-80.

https://doi.org/10.1287/orsc.1060.0242

Grünfeld, Leo A., Anders Myklebust, og Siri Voll Dombu. 2016. «Infrastruktur for testing, pilotering, visualisering og simulering». 41/2016. Menon-publikasjon. Oslo: Menon Economics. https://www.menon.no/wp-content/uploads/2016-41-Infrastruktur-for-testing-pilotering-visualisering-og-simulering.pdf

Günel, Gökçe. 2019. Spaceship in the Desert. Durham, N.C.: Duke University Press.

https://doi.org/10.1215/9781478002406

Hesseldal, Peter. 2018. «Fremtidens smarte by testes i Albertslund». Mandag Morgen. 16. februar 2018. https://www.mm.dk/artikel/fremtidens-smarte-byer-justerer-alt-i-realtid

Jeffrey, Henry, Brighid Jay, og Mark Winskel. 2013. «Accelerating the Development of Marine Energy: Exploring the Prospects, Benefits and Challenges». Technological Forecasting and Social Change 80 (7): 1306-16.

https://doi.org/10.1016/j.techfore.2012.03.004

Johansen, Katinka. 2021. «Blowing in the Wind: A Brief History of Wind Energy and Wind Power Technologies in Denmark». Energy Policy 152 (mai): 112139.

https://doi.org/10.1016/j.enpol.2021.112139

Magnoni, Silvia, og Andrea Bassi. 2009. «Creating Synergies from Renewable Energy Investments, a Community Success Story from Lolland, Denmark». Energies 2 (4): 1151-69.

https://doi.org/10.3390/en20401151

McKie, Robin. 2019. «How Orkney Leads the Way for Sustainable Energy». The Observer, 20. januar 2019, pargr. Environment. https://www.theguardian.com/environment/2019/jan/20/orkney-northern-powerhouse-electricity-wind-waves-surplus-power-hydrogen-fuel-cell

OECD. 2012. Linking Renewable Energy to Rural Development. OECD Green Growth Studies. OECD.

https://doi.org/10.1787/9789264180444-en

Shin, Hyun Bang. 2017. «5. Envisioned by the State: Entrepreneurial Urbanism and the Making of Songdo City, South Korea». I Mega-Urbanization in the Global South: Fast Cities and New Urban Utopias of the Postcolonial State., 25. Routledge Studies in Urbanism and the City. Abingdon, UK: Routledge.

Teräs, Jukka, og Nelli Mikkola. 2016. Green growth in Nordic regions - 50 ways to make it happen. Stockholm: Nordregio.

Villanen, Sonja. 2019. «Innovation and Ecosystems: A Characterization of Smart Tampere Innovation Ecosystem». Master's thesis, Kristiansand, Norway: University of Agder. https://uia.brage.unit.no/uia-xmlui/handle/11250/2632917.

Forside

Downloads

Published

March 14, 2024

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.