Alkoholbruk og alkoholkultur i et hotell. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS

Authors

Hildegunn Sagvaag; Lise Aasen Haveraaen; Silje Lill Rimstad; Randi Wågø Aas; Mikkel Magnus Thørrisen

Keywords:

alkohol, WIRUS, alkoholbruk, sykefravær, sykenærvær, alkoholbruk i arbeidslivet

Synopsis

I Norge har vi hatt tradisjoner for at det kun har vært de som har omfattende problemer med alkoholbruk, som har fått et tilbud på arbeidsplassen. Derved har problemstillinger som kanskje kunne vært identifisert og løst på et tidligere stadium ikke blitt adressert før problemet har vokst seg større. Dette er i endring, både nasjonalt og internasjonalt. Arbeidsplassen skal nå ivareta en rolle også overfor den betydelige større gruppen som drikker på et nivå som innebærer en risiko for uønskede konsekvenser av alkoholbruk. Virksomheter og bedriftshelsetjenesten er derved i ferd med å få en ny folkehelseoppgave.

Dette er bakgrunnen for et forskningsprosjekt som heter WIRUS, som ser på alkoholbruk i relasjon til sykefravær og sykenærvær (å være på jobb, men ikke kunne yte 100%). Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet og Norges forskningsråd, og utføres av Universitet i Stavanger og KoRus Vest, Stavanger i samarbeid med en rekke andre institusjoner.

WIRUS-prosjektet består av fem studier: (1) Kulturstudien, (2) Screeningen, (3) Effektstudien, (4) Implementeringsstudien, og (5) Innovasjonsstudien. I denne rapporten presenteres noen resultater fra screeningen for én av virksomhetene som deltar i WIRUS. Kunnskapen implementeres derved tilbake til virksomheten via ulike strategier for kunnskapstranslasjon, som en del av Implementeringsstudien.

Å svare på spørsmål om alkoholbruk i relasjon til arbeidssituasjonen er uvant, og sensitivt. Vi vil derfor formidle en varm takk til ledelse og ansatte i virksomheten for at de ville delta i WIRUS-prosjektet.

I WIRUS-prosjektet er vi opptatt av å se og anerkjenne både positive og negative aspekter ved alkoholbruk i tilknytning til arbeidslivet. Vi håper at implementering av forskningsbasert kunnskap fra rapporten kan skje i tråd med en slik forståelse. For oss er det først når forskning får en konkret og nyttig anvendelse i virksomhetene og i samfunnet at vi har oppnådd målet med WIRUS-prosjektet.

Author Biographies

Hildegunn Sagvaag

Professor
Det helsevitenskapelige fakultet
Universitetet i Stavanger
hildegunn.sagvaag@uis.no

Lise Aasen Haveraaen

Forsker
Department of Occupational Therapy, Prosthetics and Orthotics
Oslo Metropolitan University
lise.haveraaen@presenter.no

Silje Lill Rimstad
Universitetslektor
Det helsevitenskapelige fakultet
Universitetet i Stavanger
silje.l.rimstad@uis.no
Randi Wågø Aas
Professor
Det helsevitenskapelige fakultet
Universitetet i Stavanger
randi.aas@uis.no
Mikkel Magnus Thørrisen
Universitetslektor
Fakultet for helsevitenskap
OsloMet - the metropolitan university
mikkel-magnus.thorrisen@oslomet.no
Forside

Downloads

Published

December 16, 2019

Online ISSN

2387-6662

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.