Avhengighetssamfunnet: Livsstil, nytelse og ytelse i vår samtid

Keywords:

livsstiler, avhengighetsteorier, atferdsavhengigheter, sosiale medier, digitalt dop, sentrale livsinteresser, myk avhengighet

Synopsis

Denne boken beskriver fremveksten av et «avhengighetssamfunn» hvor i særdeleshet ungdommens avhengighet av nye typer sosiale, stemnings- og atferdsavhengigheter knyttes til endrede livsinteresser og andre samfunnsmessige drivere. Den måten et senmoderne samfunn forvalter avhengighet på må balanseres mot individuell frihet og sosialt ansvar, samtidig som det tas sosiale, økonomiske og etiske hensyn. Dette er dilemmaer knyttet til alle former for avhengighet og livsstil, og drøftes inngående i boken.

Boken bruker en sosiologisk fremstillingsmåte og retter seg mot fagfolk og forskere som jobber i rusfeltet, kriminalomsorgen, helsevesenet og utdanningssektoren, samt andre som må hanskes med denne problematikken. Den kan også egne seg for høyskole- og universitetsstudenter i sosiologi og psykologi, sosialfag, helsefag og andre studieretninger om avhengighet.

Author Biography

Jan Erik Karlsen

Professor emeritus
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Universitetet i Stavanger
jan.e.karlsen@uis.no

Cover image

Downloads

Published

November 25, 2022

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.