Innovasjoner i Jærskulen: lærerprofesjon i reformtid

Authors

Anne Nevøy; Lars Helle; Christina Finne; Stein Erik Solbø Ohna; Nina Helgevold; Kåre Andreas Folkvord; Jorunn Thortveit; Hans Erik Bugge

Keywords:

pedagogikk, Jæren, skoleutvikling, videregående opplæring, Utdanningsforbundet, læringsteknologi

Synopsis

I boken Professional Capital – Transforming Teaching in Every School sier Hargraves og Fullan: “Sustainable improvement can […] never be done to or even for teachers. It can only ever be achieved by and with them (2012:45).

Dette sitatet fra Hargraves og Fullan angir forskningsinnretningen i dette utviklingsprosjektet. Formålet er å studere hvordan lærere involveres, engasjeres og lærer i innovasjoner i Jærskulen. Forskningsinteressen er sentrert om utviklingsaktiviteter som er satt i verk og hvordan disse relateres til lærernes profesjonsutvikling.

Basert på innspill fra utviklingsleder i Jærskulen, Mats Bryne, er prosjektet konsentrert om fire innovasjoner i jærskolesamarbeidet:

- Lokal skoleutvikling med utgangspunkt i skolenes valgte utviklingsområder
- Gjennomføring i videregående opplæring
- Profesjonsutvikling i samspill, medskaping i samarbeid med Utdanningsforbundet
- Læringsteknologi i undervisningen

Felles for de fire delprosjektene er at de rapporterer om engasjerte lærere som deltar i ulike innovasjonsprosesser, lokalt på de enkelte skolene og i nettverkssamarbeid mellom skoler. I så måte synes målsettingen om at «Jærskulen har eit godt læringsmiljø med god kultur for læring» – også å gjelde for lærerne. Samtidig peker delprosjektene på utfordringer og konstruktive veier for videreutvikling av innovasjonene.

Studien av lokal skoleutvikling presenteres i kapittel 1. Denne er utført av Anne Nevøy og Lars Helle og har fått tittelen «Skolenes utviklingsplaner og lærerprofesjonen». Christina Finne og Stein Erik Ohna står bak studien av «Gjennomføring i videregående skole», og denne presenteres i kapittel 2. Utforskingen av «Profesjonsutvikling i samspill» - har fått undertittelen «Utdanningsforbundet og Jærskulen ‘At det er en prosess i det hele’. Nina Helgevold og Kåre Andreas Folkvord har gjennomført studien og denne presenteres i kapittel 3. Kapittel 4 handler om læringsteknologi i undervisningen. Denne studien er utført av Jorunn Thortveit og Hans Erik Bugge, og har fått tittelen «Ipad i Jærskulen».

Chapters

 • Skolenes utviklingsplaner og lærerprofesjonen
  Anne Nevøy, Lars Helle
 • Gjennomføring i videregående skole
  Christina Finne, Stein Erik Solbø Ohna
 • Profesjonsutvikling i samspillet Utdanningsforbundet og Jærskulen
  «At det er en prosess i det hele»
  Nina Helgevold, Kåre Andreas Folkvord
 • Ipad i Jærskulen
  Jorunn Thortveit, Hans Erik Bugge

Author Biographies

Anne Nevøy

Førsteamanuensis
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Universitetet i Stavanger
anne.nevoy@uis.no

Lars Helle

Universitetslektor
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Universitetet i Stavanger
lars.helle@uis.no

Christina Finne

Avdelingsleder
Bryne vidaregåande skule
christina.finne@skole.rogfk.no

Stein Erik Solbø Ohna

Professor
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Universitetet i Stavanger
stein.e.ohna@uis.no

Nina Helgevold

Professor
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Universitetet i Stavanger
nina.helgevold@uis.no

Kåre Andreas Folkvord

Leder for samarbeid med utdanningssektor
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Universitetet i Stavanger
kare.a.folkvord@uis.no

Jorunn Thortveit

Førstelektor
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Universitetet i Stavanger
jorunn.thortveit@uis.no

Hans Erik Bugge

Førsteamanuensis
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Universitetet i Stavanger
hans.e.bugge@uis.no

Cover image

Downloads

Published

October 15, 2016

Online ISSN

2387-6662

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.