Gjensidig påvirkning mellom arbeidsliv og familieliv: Perspektiver fra forskning og praksis

Authors

Ingerid Bø

Keywords:

arbeidsliv, familieliv, påvirkning

Synopsis

Sammen med andre nordiske land er Norge langt fremme med offentlige ordninger som bidrar til at vi kan kombinere familieliv og arbeidsliv. Kanskje nettopp dette i realiteten har fritatt bedriftene fra å utvikle en egen familiepolitikk (Ellingsæter & Solheim 2002)? Men å si at familien ikke vedrører arbeidsplassen – eller at familien ivaretas av offentlige ordninger – er ikke en farbar vei for en arbeidsorganisasjon, særlig ikke nå når både menn og kvinner er i jobb utenfor hjemmet.

Uttrykket «som ringer i vann» passer godt for det som skjer i samspillet mellom arbeid og familie – og som følge av dette samspillet. Når arbeidslivet ikke kan unngå å påvirke arbeidstakernes mentale og fysiske tilstand, og arbeidstakere ikke kan unngå at det de opplever på jobb, ‘blir med hjem’, så påvirker arbeidslivet både parforhold, barns utvikling og hele familiers velferd. Det som skjer på arbeidsplassen, får ringvirkninger i hjemmet, i samarbeidet mellom hjem og barnehage og videre til skole og andre kontekster.

Når vi dessuten vet at familiers velferd i vesentlig grad påvirker trivsel og innsats på jobb, så forstår vi at arbeidslivet har noe å vinne på å se disse sammenhengene. Det kan være klokt å «vurdere omsorg for egne barn ikke bare som en belastning, men også som et erfaringspotensiale som kan ha verdi i arbeidslivet» (Wærness 2015:346). Både praksis i arbeidslivet og forskning har vist at det å hjelpe foreldre av begge kjønn til å kombinere arbeidsrolle og familierolle, kan være godt for ‘business’.

Tiden er inne til å rette ny oppmerksomhet mot arbeidslivets engasjement for familien.

Hva er det da arbeidsorganisasjoner skal engasjere seg i? Teksten som følger, skal gi noen innspill til svar.

Author Biography

Ingerid Bø

Førsteamanuensis emerita
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Universitetet i Stavanger

References

Abrahamsen, Gerd (2010). Tilvenningsperioden - en balansekunst for store og små. Barnehagefolk(2), 31-39.

Albertsen, Karen, Kauppinen, Kaisa, Grimsmo, Asbjørn, Sørensen, Bjørg Aase, Rafnsdottir, Gudbjörg Linda & Tómasson, Kristinn (2008). Workhours and worklife balance. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health(5), 14-21.

Allard, Karin, Haas, Linda & Hwang, Philip (2011). Family-supportive organizational culture and fathers' experiences of work-family conflict in Sweden. Gender, Work and Organization, 18(2), 141-157.
https://doi.org/10.1111/j.1468-0432.2010.00540.x

Almeida, David M. & Davis, Kelly D. (2011). Workplace flexibility and daily stress processes in hotel employees and their children. Annals of the American Academy, 638(Nov. 2011), 123-140.
https://doi.org/10.1177/0002716211415608

Amato, Paul R. & Cheadle, Jacob (2005). The long reach of divorce: Divorce and child well-being across three generations. Journal of Marriage and Family, 67, 191-206.
https://doi.org/10.1111/j.0022-2445.2005.00014.x

Andenæs, Agnes (2005). Neutral claims - gendered meanings: Parenthood and developmental psychology in a modern welfare state. Feminism & Psychology, 15(2), 209-226.
https://doi.org/10.1177/0959353505051729

Arbeidstilsynet. (2011). Fire av ti savner tilbakemeldinger på jobben. Lastet ned fra http://www.arbeidstilsynet.no/nyhet.html?tid=227537

Bakker, Arnold B., Demerouti, Evangelina & Dollard, Maureen F. (2008). How job demands affect partners' experience of exhaustion: Integrating work-family conflict and crossover theory. Journal of Applied Psychology, 93(4), 901-911.
https://doi.org/10.1037/0021-9010.93.4.901

Belland, Tove Erna & Moi, Carina Lange (2015). Foreldreaktiv tilvenning skaper trygge barn. Utdanningsforskning. Lastet ned fra https://utdanningsforskning.no/artikler/foreldreaktiv-tilvenning-skaper-trygge-barn

Bjørnholt, Margunn (2014). Modern men. A Norwegian 30-year longitudinal study of intergenerational transmission and social change. Doctoral dissertation, University of Ørebro, School of Humanities, Education and Social Sciences. Lastet ned fra www.oru.se/publikationer-avhandlingar

Bjørnholt, Margunn, Stefansen, Kari, Wezyk, Agata & Merecz-Kot, Dorota (2017). The role of family policy-regimens in work-family adaptations: Polish parents in Norway and Poland. Central and Easterm European Migration Review, 1-20. https://doi.org/10.17467/ceemr.2017.12

Blair-Loy, Mary (2009). Work without end. Scheduling flexibility and work-to-family conflict among stockbrokers. Work and Occupations, 36(4), 279-317.
https://doi.org/10.1177/0730888409343912

Bloksgaard, Lotte (2013). Uten fedrekvote i lovgivningen: Danske fedres forhandlinger om permisjon fra arbeidet. I Berit Brandth & Elin Kvande (red.), Fedrekvoten og den farsvennlige velferdsstaten (s. 194-210). Oslo: Universitetsforlaget.

Bodenmann, Guy, Ledermann, Thomas & Bradbury, Thomas N. (2007). Stress, sex and satisfaction in marriage. Personal relationships, 14, 551-569.
https://doi.org/10.1111/j.1475-6811.2007.00171.x

Brandth, Berit, Halrynjo, Sigtona & Kvande, Elin (red.) (2017). Work-family dynamics. Competing logics of regulation, economy and morals. London and New York: Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781315716794

Brandth, Berit & Kvande, Elin (2013a). Fedrekvotens valgfrihet og fleksibilitet. I Berit Brandth & Elin Kvande (red.), Fedrekvoten og den farsvennlige velferdsstaten (s. 134-149). Oslo: Universitetsforlaget.

Brandth, Berit & Kvande, Elin (red.) (2013b). Fedrekvoten og den farsvennlige velferdsstaten. Oslo: Universitetsforlaget.

Bronfenbrenner, Urie (1979). The ecology of human development. Cambridge, Mass: Harvard University Press.

Bruckmüller, Susanne, Ryan, Michelle K., Rink, Floor & Haslam, S. Alexander (2014). Beyond the glass ceiling: The glass cliff and its lessons for organizational policy. Social Issues and Policy Review, 8(1), 202-232.
https://doi.org/10.1111/sipr.12006

Bröckel, Miriam (2018). The role of partner's support for women's reentry into employment after a child-related career break in Germany. Journal of Family Issues 39(7), 1739-1769.
https://doi.org/10.1177/0192513X16653435

Bø, Ingerid (1988). Det kommer an på samarbeidet. En bok for foreldre og ansatte i barnehager og fritidshjem. Oslo: TANO.

Bø, Ingerid (2008). Equal gender opportunity: Couples in the gap between principles and practice. Community, Work & Family, 11(4), 439-455.
https://doi.org/10.1080/13668800802361856

Bø, Ingerid (2010). Den farlige ulikestillingen. Kjønnet ulikestilling i tre kontekster - noen kjennetegn og konsekvenser. Doktorgradsavhandling, Universitetet i Stavanger, Institutt for barnehagelærerutdanning. Lastet ned fra http://hdl.handle.net/11250/193852

Bø, Ingerid (2011). Foreldre og fagfolk (3 utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

Bø, Ingerid (2014). Kjønnsblind, kjønnsnøytral eller kjønnsbevisst? Pedagoger møter kolleger, barn og foreldre. Oslo: Universitetsforlaget.

Cha, Youngjoo (2013). Overwork and the persistence of gender segregation in occupations. Gender & Society, 27(2), 158-184.
https://doi.org/10.1177/0891243212470510

Chalovsky, Neal & Krishna, Vijay (2009). Meaningfulness, commitment, and engagement: The intersection of a deeper level of intrinsic motivation. Advances in Developing Human Resources, 11(2), 189-203.
https://doi.org/10.1177/1523422309333147

Chan, Curtis K. & Anteby, Michel (2016). Task segregation as a mechanism for within-job inequality. Women and men of the transportation security administration. Administrative Science Quarterly, 61(2), 184-216.
https://doi.org/10.1177/0001839215611447

Christensen, Kathleen & Schneider, Barbara (2011). Making a case for workplace flexibility. The Annals of the American Academy of Political and Social Science(638:6), 6-20.
https://doi.org/10.1177/0002716211417245

Christensen, Marit (2012). Work and health in a changing world: The implications of job demands and resources for job satisfaction and health at work. Doctoral dissertation, NTNU, Department of Psychology. Lastet ned fra http://hdl.handle.net/11250/270862

Christensen, Marit Eline (2015). Likestilling og mangfold I norske storselskapers selvprofilering. I Mari Teigen (red.) Virkninger av kjønnskvotering i norsk næringsliv. (s. 160-183). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Clark, Sue Campbell (2002). Communication across the work/home border. Community, Work & Family, 5(1), 23-48.
https://doi.org/10.1080/13668800020006802

Correll, Shelley J. (2017). Reducing gender biases in modern workplaces: A small wins approach to organizational change. Gender & Society, 31(6), 725-750.
https://doi.org/10.1177/0891243217738518

Costigan, Catherine L., Cox, Martha J. & Cauce, Ana Maria (2003). Work-parenting linkages among dual-earner couples at the transition to parenthood. Journal of Family Psychology, 17(3), 397-408.
https://doi.org/10.1037/0893-3200.17.3.397

Craig, Lyn & Brown, Judith (2016). Feeling rushed: Gendered time quality, work hours, nonstandard work schedules, and spousal crossover. Journal of Marriage and Family, 79(1), 225-242.
https://doi.org/10.1111/jomf.12320

Crain, Tori L., Hammer, Leslie B., Bodner, Todd, Kossek, Ellen Ernst, Moen, Phyllis, Lilienthal, Richard & Buxton, Orfeu (2014). Work-family conflict, family-supportive supervisor behaviors (FSSB), and sleep outcomes. Journal of Occupational Health Psychology, 19(2), 155-167.
https://doi.org/10.1037/a0036010

Dahl, Svenn-Åge, Hansen, Hans-Tore & Vignes, Bo (2015). His, her or their divorce? Marital dissolution and sickness absence in Norway. Journal of Marriage and Family, 77(April), 461-479.
https://doi.org/10.1111/jomf.12166

Danner-Vlaardingerbroek, Kluwer, Esther S., Steenbergen, Elianne F. Van & Lippe, Tanja Van Der (2013a). Knock, knock, anybody home? Psychological availability as link between work and relationship. Personal Relationships, 20, 52-68.
https://doi.org/10.1111/j.1475-6811.2012.01396.x

Danner-Vlaardingerbroek, Gerdientje, Kluwer, Esther S., Steenbergen, Elianne F. Van & Lippe, Tanja Van Der (2013b). The psychological availability of dual-earner parents for their children after work. Family Relations, 62(December), 741-754.
https://doi.org/10.1111/fare.12039

Demerouti, Evangelina, Bakker, Arnold B. & Schaufeli, Wilmar B. (2005). Spillover and crossover of exhaustion and life satisfaction among dual-earner parents. Vocational Behavior, 67, 266-289.
https://doi.org/10.1016/j.jvb.2004.07.001

Drange, Nina & Havnes, Tarjei (2015). Barnehage for de minste og tidlige lese- og regneferdigheter. Søkelys på arbeidslivet, 32(4), 283-297.
https://doi.org/10.18261/ISSN1504-7989-2015-04-01

Dommermuth, Lars, Hohmann-Marriott, Bryndl & Lappegård, Trude (2015). Gender equality in the family and childbearing. Journal of Family Issues.
https://doi.org/10.1177/0192513X15590686

Duvander, Ann-Zofie, Lappegård, Trude & Andersson, Gunnar (2010). Family policy and fertility: Fathers' and mothers' use of parental leave and continued childbearing in Norway and Sweden. Journal of European Social Policy, 20(1), 45-57.
https://doi.org/10.1177/0958928709352541

Ekman, Gunnar (2003). Fra prat til resultat - om lederskap i hverdagen. Oslo: Abstrakt forlag.

Eldén, Sara (2009). Konsten att lyckas som par. Populärterapeutiska berättelser, individualisering och kön. Doktorgradsavhandling, Lund universitet, Sociologiska institutionen. Lastet ned fra https://lup.lub.lu.se/search/publication/1363687

Ellingsæter, Anne Lise (2002). Postindustrielle tidskontrakter. Fra tidsdisiplin til tidssuverenitet? I Anne Lise Ellingsæter & Jorun Solheim (red.), Den usynlige hånd? Kjønnsmakt og moderne arbeidsliv. (s. 79-109). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Ellingsæter, Anne Lise (2004). Tidskrise i familien? I Anne Lise Ellingsæter & Arnlaug Leira (red.), Velferdsstaten og familien. Utfordringer og dilemmaer. (s. 128-159). Oslo: Gyldendal Akademisk.67

Ellingsæter, Anne Lise & Solheim, Jorunn (2002). Makt - kjønn - arbeidsliv: Teoretiske landskap. I Anne Lise Ellingsæter & Jorunn Solheim (red.), Den usynlige hånd: Kjønnsmakt og moderne arbeidsliv (s. 13-76). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Evertsson, Marie (2014). Gender ideology and the sharing of housework and child care in Sweden. Journal of Family Issues, 35(7), 927-949.
https://doi.org/10.1177/0192513X14522239
https://doi.org/10.1111/j.1475-6811.2007.00171.x

Falkum, Eivind, Ingelsrud, Mari Holm & Nordrik, Bitten (2016). Medbestemmelses-barometeret 2016. (FOU-resultat 2016:08), 58. Lastet ned fra www.afi.no

Finne, Live Bakke, Christensen, Jan Olav & Knardahl, Stein (2014). Psychological and social work factors as predictors of mental distress: A prospective study. Plos One, 9(7), 1-12.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0102514

Finne, Live Bakke, Christensen, Jan Olav & Knardahl, Stein (2016). Psychological and social work factors as predictors of mental distress and positive affect: A prospective, multilevel study. Plos One, 11(3), 1-22.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0152220

Fletcher, Joyce K (2001). Invisible work: The disappearing of relational practice at work. Center for Gender in Organizations, Internet Publications.

Forente Nasjoner (1948). FN's verdenserklæring for menneskerettigheter (Universal declaration of human rights). FN.

Fodor, Eva & Kispeter, Erika (2014). Making the 'reserve army' invisible: Lengthy parental leave and women's economic marginalisation in Hungary. European Journal of Women's Studies, 21(4), 382-398.
https://doi.org/10.1177/1350506814541796

Franzway, Suzanne, Sharp, Rhonda, Mills, Julie E. & Gill, Judith (2009). Engineering ignorance. The problem of equity in engineering. Frontiers: A Journal of Women Studies. 1(30), 89-106.
https://doi.org/10.1353/fro.0.0039

Gaustad, Tarje & Raknes, Ketil. (2015). Menn som ikke liker karrierekvinner. Hovedresultater fra en eksperimentell undersøkelse. Oslo: Markedshøyskolen.

Glambek, Mats, Matthiesen, Stig Berge, Hetland, Jørn & Einarsen, Ståle (2014). Workplace bullying as an atecedent to job insecurity and intention to leave: A 6 month prospective study. Human Resource Management Journal, 24(3), 255-268.
https://doi.org/10.1111/1748-8583.12035

Greenhaus, Jeffrey H., Ziegert, Jonathan C. & Allen, Tammy D. (2012). When family-supportive supervision matters: Relations between multiple sources of support and work-family balance. Journal of Vocational Behavior, 80, 266-275.
https://doi.org/10.1016/j.jvb.2011.10.008

Grzywacz, Joseph G. & Marks, Nadine F. (2000). Reconceptualizing the work-family interface: An ecological perspective on the correlates of positive and negative spillover between work and family. Journal of Occupational Health Psychology, 5(11), 111-126.
https://doi.org/10.1037/1076-8998.5.1.111

Haas, Linda, Allard, Karin & Hwang, Philip (2002). The impact of organizational culture on men's use of parental leave in Sweden. Community, Work & Family, 5(3), 319-342.
https://doi.org/10.1080/1366880022000041801

Haas, Linda , Hwang, Philip & Russell, Graeme (2000). Introduction. I Linda Haas, Philip Hwang & Graeme Russell (red.), Organizational change and gender equity: International perspectives on fathers and mothers at the workplace (s. 1-9). Thousand Oaks: Sage Publications.68

Haas, Linda & Hwang, Philip (1995). Company culture and men's usage of family leave benefits in Sweden. Family Relations, 44, 28-36.
https://doi.org/10.2307/584738

Haas, Linda & Hwang, Philip (2009). Is fatherhood becoming more visible at work? Trends in corporate support for fathers taking parental leave in Sweden. Fathering, 7(3), 303-321.
https://doi.org/10.3149/fth.0703.303

Halrynjo, Sigtona (2007). Alltid beredt? Arbeids- og familiedilemmaer i møte med formelle og uformelle spilleregler i et stort konsern. I Elin Kvande & Bente Rasmussen (red.), Arbeidslivets klemmer. Paradokser i det nye arbeidslivet, (s. 81-106). Bergen: Fagbokforlaget.

Halrynjo, Sigtona (2010). Mødre og fedre i møte med karrierelogikkens spilleregler - hva skjer med høyt utdannede kvinners og menns karriere- og familietilpasning når de får barn? Og hvordan kan tilpasningene forklares? Doktorgradsavhandling, Universitetet i Oslo. Institutt for Sosiologi og samfunnsgeografi. Lastet ned fra http://urn.nb.no/URN:NBN:no-25326

Halrynjo, Sigtona (2014). Arbeidsliv og familieliv - klassedelt og kjønnsdelt. I Liza Reisel & Mari Teigen (red.), Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet (s. 186-204). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Halrynjo, Sigtona & Teigen, Mari (red.) (2016). Ulik likestilling i arbeidslivet. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Hamre, Karin (2017). Fedrekvoten - mer populær enn noen gang. Samfunnsspeilet(1).

Hansen, Thomas & Slagsvold, Britt (red.) (2012). Likestilling hjemme. Oslo: NOVA.
https://doi.org/10.7577/nova/rapporter/2012/8

Hauge, Karen Evelyn, Markussen, Simen, Raaum, Oddbjørn & Ulvestad, Marte Eline (2015). Kan kjønnsforskjeller i sykefravær forklares av holdninger, normer og preferanser? Søkelys på arbeidslivet, 32(4), 298-324.
https://doi.org/10.18261/ISSN1504-7989-2015-04-02

Hellevik, Tale, Hellevik, Ottar & Østbakken, Kjersti Misje (2019). Kan det godtas å være hjemme fra jobben selv om en strengt tatt er frisk nok til å gå? Kjønnsforskjeller i synet på 'uberettiget' sykefravær. Søkelys på arbeidslivet, 36(1-2)79-99.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-7989-2019-01-02-05

Henriksen, Roger Ekeberg (2016). Social relationships, stress and infection risk in mother and child. Doctoral dissertation, University of Bergen, Department of Psychosocial Sciences Lastet ned fra http://bora.uib.no/handle/1956/13065

Hochschild, Arlie Russell (1989). The second shift. New York: Avon Books.

Holmberg, Carin (1993). Det kallas kärlek. En socialpsykologisk studie om kvinnors underordning och mäns överordning bland unga jämställda par. Göteborg: Anamma.

Holmøy, Erling & Strøm, Birger (2014). Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst. Oslo, Statistisk sentralbyrå.

Holt, Helle & Lewis, Suzan (2011). 'You can stand on your head and still end up with lower pay': Gliding segregation and gendered work practices in Danish 'family-friendly' workplaces. Gender, Work and Organization, 18, 202-221.
https://doi.org/10.1111/j.1468-0432.2009.00501.x

Holter, Øystein Gullvåg (2014). "What's in it for men?": Old question, new data. Men and Masculinities, 17(5), 515-548.
https://doi.org/10.1177/1097184X14558237

Innstrand, Siw Tone (2009). Work/home conflict and facilitation: Cor(e) relations. A longitudinal study on work-home interaction in different occupational groups in Norway. Doctoral dissertation, NTNU, Department of Social Work and Health Science. Lastet ned fra http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:no:ntnu:diva-6308

Innstrand, Siw Tone (2010). Betydningen av en god balanse mellom arbeid og familieliv. Søkelys på arbeidslivet, 27(1-2), 31-41.69
https://doi.org/10.18261/ISSN1504-7989-2010-01-02-04

Johansen, Birgitte (2007). Fleksibilitet - en utfordrer til mødres deltidsarbeid. I Elin Kvande & Bente Rasmussen (red.), Arbeidslivets klemmer. Paradokser i det nye arbeidslivet (s. 196-220). Bergen: Fagbokforlaget.

Johansen, Birgitte (2010). Likestilling i frihetens tid - en kritisk analyse av den norske familiepolitikken og dens likestillingsprosjekt. Doktorgradsavhandling, NTNU, Institutt for sosiologi og statsvitenskap. Lastet ned fra https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/268344

Karney, Benjamin R., Bradbury, Thomas N. & Lavner, Justin A. (2018). Supporting healthy relationships in low-income couples: Lessons learned and policy implications. Policy Insights from the Behavioral and Brain Sciences, 5(1), 33-39.
https://doi.org/10.1177/2372732217747890

Kaufman, Gayle & Almqvist, Anna-Lena (2017). The role of partners and workplaces in British and Swedish men's parental leave decisions. Men and Masculinities, 20(5), 533-551.
https://doi.org/10.1177/1097184X17727570

Kelly, Erin L., Moen, Phyllis & Tranby, Eric (2011). Changing workplaces to reduce work-family conflict: Schedule control in a white-collar organization. American Sociological Review, 76(2), 265-290.
https://doi.org/10.1177/0003122411400056

Kitterød, Ragni Hege (2016). Mot et symmetrisk foreldreskap? Yrkesarbeid og familiearbeid blant foreldre i Norge. I Ivar Frønes & Lise Kjølsrød (red.), Det norske samfunn. (7. utgave, vol. 2, s. 232-259). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Kitterød, Ragni Hege, Halrynjo, Sigtona & Østbakken, Kjersti M. (2017). Pappaperm? Fedre som ikke tar fedrekvote - hvor mange, hvem og hvorfor? Rapport (2017:02). Oslo: Institutt for samfunnsforskning.

Kitterød, Ragni Hege & Rønsen, Marit (2014). Jobb og hjem i barnefasen. Nå jobber også far mindre når barna er små. Søkelys på arbeidslivet, 31(1-2), 23-41.
https://doi.org/10.18261/ISSN1504-7989-2014-01-02-02

Kitterød, Ragni Hege, Teigen, Mari & Halrynjo, Sigtona (2015). Flere kvinner på toppen? Holdninger til likestilling blant toppledere. I Mari Teigen (red.) Virkninger av kjønnskovtering i norsk næringsliv. (s. 63-93). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Kivimäki, Mika, Elovainio, Marko & Vahtera, Jussi (2000). Workplace bullying and sickness absence in hospital staff. Occupational and Environmental Medicine, 57, 656-660.
https://doi.org/10.1136/oem.57.10.656

Kivimäki, Mika & Lindström, Kari (2006). Psychosocial approach to occupational health. I Gavriel Salvendy (red.), Handbook of human factors and ergonomics (s. 801-817). New York: John Wiley & Sons.
https://doi.org/10.1002/0470048204.ch29

Kjøbli, John, Drugli, May Britt, Fossum, Sturla & Askeland, Elisabeth (2012). Evidensbasert foreldretrening: Hvordan kan forskning bidra til at flere barn med atferdsvansker får bedre hjelp? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 49, 145-149.

Klute, Mary Maguire, Crouter, Ann C., Sayer, Aline G. & Mchale, Susan M. (2001). Occupational self-direction, values, and egalitarian relationships: A study of dual-earner couples. Journal of Marriage and Family, 64(1), 139-151.
https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2002.00139.x

Knardahl, Stein, Sterud, Tom, Nielsen, Morten Birkeland & Nordby, Karl-Christian (2016). Arbeidsplassen og sykefravær. Arbeidsforhold av betydning for sykefravær. Tidsskrift for velferdsforskning, 19(2), 179-199.
https://doi.org/10.18261/issn.2464-3076-2016-02-05

Kostiainen, Elisa, Martelin, Tuija, Kestilä, Laura, Martikainen, Pekka & Koskinen, Seppo (2009). Employee, partner and mother. Woman's three roles and their implications for health. Journal of Family Issues, 30(8), 1122-1150.
https://doi.org/10.1177/0192513X08329597

Kugelberg, Clarissa (2006). Constructing the deviant other: Mothering and fathering at the workplace. Gender, Work and Organization, 13(2), 152-173.
https://doi.org/10.1111/j.1468-0432.2006.00301.x

Kunze, Astrid (2016). Mødres karriereprogresjon. I Sigtona Halrynjo & Mari Teigen (red.), Ulik likestilling i arbeidslivet (s. 164-178). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Kvande, Elin (2009). Work-life balance for fathers in globalized knowledge work. Some insights from the Norwegian context. Gender, Work and Organization. 16 (1), 58-72.
https://doi.org/10.1111/j.1468-0432.2008.00430.x

Laitinen, Irmeli & Ettorre, Elisabeth (2004). The women and depression project: Feminist action research and guided self-help groups emerging from the Finnish women's movement. Women's Studies International Forum, 27, 203-221.
https://doi.org/10.1016/j.wsif.2004.04.002

Lappegård, Trude & Dommermuth, Lars (2017). Vi kan ikke forvente høye fødselstall blant dagens unge, Aftenposten. Lastet ned fra https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/5XKL6/Vi-kan-ikke-forvente-hoye-fod

Lavee, Yoav & Katz, Ruth (2002). Division of labor, perceived fairness, and marital quality: The effect of gender ideology. Journal of Marriage and Family, 64(1), 27-39.
https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2002.00027.x

Lee, Nayeon , Zvonkovic, Anisa M & Crawford, Duane W (2014). The impact of work-family conflict and facilitation on women's perceptions of role balance. Journal of Family Issues, 35(9), 1252-1274.
https://doi.org/10.1177/0192513X13481332

Lilleaas, Ulla-Britt (2003). Fra en kropp i ustand til kroppen i det moderne. Doktorgrads-avhandling, Universitetet i Oslo, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Lyng, Selma Therese (2008). Opp eller ut? En kvalitativ rapport om kvinnelige advokaters vei ut av bransjen og utfordringer knyttet til å kombinere karriere og omsorgsansvar. AFI-rapport. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.
https://doi.org/10.7577/afi/notat/2008:12

Lyng, Selma Therese (2017). Fra likestilt til nytradisjonell: En prosessorientert studie av arbeid-familietilpasninger blant norske foreldre i konkurranseintensive karrierejobber. Doktorgradsavhandling, Universitetet i Oslo, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Lastet ned fra http://urn.nb.no/URN:NBN:no-58391

Magnussen, May-Linda (2015). Familieforsørgelse i menns hverdag. Doktorgradsavhandling, Universitetet i Oslo, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Lastet ned fra http://urn.nb.no/URN:NBN:no-52713

Magnusson, Eva (2006). Han, hon och hemmet. Genuspsykologiska perspektiv på vardagslivet i nordiska barnfamiljer. Stockholm: Natur och Kultur.

Malinen, Kaisa, Kinnunen, Ulla, Tolvanen, Asko, Rönkä, Anna, Wierda-Boer, Hilde & Gerris, Jan R. M. (2010). Happy spouses, happy parents? Family relationships among Finnish and Dutch dual earners. Journal of Marriage and Family, 72(April), 293-306.
https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2010.00700.x

Martin, Alicia J. & Sanders, Matthew R. (2003). Balancing work and family: A controlled evaluation of the triple p-positive parenting program as a work-site intervention. Child and Adolescent Mental Health, 8(4), 161-169.
https://doi.org/10.1111/1475-3588.00066

Mathiesen, Ida Holth, Buland, Trond & Bungum, Brita. (2010). Kjønn i skolens rådgiving - et glemt tema? Trondheim: SINTEF Teknologi og samfunn.71

Matthews, Russell A., Del Priore, Regan E., Acitelli, Linda K. & Barnes-Farrell, Janet L. (2006). Work-to-relationship conflict: Crossover effects in dual-earner couples. Journal of Occupational Health Psychology, 11(3), 228-240.
https://doi.org/10.1037/1076-8998.11.3.228

Maume, David J., Sebastian, Rachel A. & Bardo, Anthony R. (2010). Gender, work-family responsibilities and sleep. Gender & Society, 24, 746-768.
https://doi.org/10.1177/0891243210386949

Maume, David J., Hewitt, Belinda & Ruppaner, Leah (2018). Gender equality and restless sleep among partnered Europeans. Journal of Marriage and Family 80(4), 1040-1058.
https://doi.org/10.1111/jomf.12488

Mauno, Saija, Kinnunen, Ulla & Ruokolainen, Mervi (2006). Exploring work- and organization-based resources ans moderators between work-family conflict, well-being, and job attitudes. Work & Stress, 20(3), 210-233.
https://doi.org/10.1080/02678370600999969

Mauno, Saija & Ruokolainen, Mervi (2017). Does organizational work-family support benefit temporary and permanent employees equally in a work-family conflict situation in relation to job satisfaction and emotional energy at work and at home? Journal of Family Issues, 38(1), 124-148.
https://doi.org/10.1177/0192513X15600729

Meland, Aud Torill & Kaltvedt, Elsa Helen (2017). Tracking gender in kindergarten. Early Childhood Development and Care 189 (1)94-103.
https://doi.org/10.1080/03004430.2017.1302945

Mencarini, Letizia & Vignoli, Daniele (2018). Employed women and marital union stability: It helps when men help. Journal of Family Issues 39(5), 1348-1373.
https://doi.org/10.1177/0192513X17710283

Minotte, Krista Lynn (2016). Extending the job demands-resources model: Predicting perceived parental success among dual earners. Journal of Family Issues, 37(3), 416-440.
https://doi.org/10.1177/0192513X13518777

Munn, Sunny L. (2013). Unveiling the work-life system: The influence of work-life balance on meaningful work. Advances in Developing Human Resources, 15(4), 401-417.
https://doi.org/10.1177/1523422313498567

Neff, Lisa A. & Karney, Benjamin R. (2007). Stress crossover in newlywed marriage: A longitudinal and dyadic perspective. Journal of Marriage and Family, 69(August), 594-607.
https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2007.00394.x

Nerstad, Christina G.L., Searle, Rosalind, Cerne, Matej, Dysvik, Anders, Skerlavaj, Miha & Scherer, Ronny (2018). Perceived mastery climate, felt trust, and knowledge sharing. Journal of Organizational Behavior, 39, 429-447.
https://doi.org/10.1002/job.2241

Neyer, Gerda, Lappegård, Trude & Vignoli, Daniele (2013). Gender equality and fertility: Which equality matters? European Journal of Population(29), 245-272.
https://doi.org/10.1007/s10680-013-9292-7

Nicolaisen, Heidi (2012). Innarbeidingsordninger og familieliv - erfaringer fra helsesektoren og industrien. Søkelys på arbeidslivet, (8), 225-241.
https://doi.org/10.18261/ISSN1504-7989-2012-03-04

Nicoleau, Alicia, Kang, Young Joo, Choau, Sophorn Theam & Knudson-Martin, Carmen (2016). Doing what it takes to make it work: Flexibility, relational focus and stability among long-term couples with children. Journal of Family Issues, 27(12), 1639-1657.
https://doi.org/10.1177/0192513X14543852

Nielsen, Harriet Bjerrum (2014). Nye jenter? Kjønnede læringsmønstre i nye kontekster. I Harriet Bjerrum Nielsen (red.), Forskjeller i klassen. Nye perspektiver på kjønn, klasse og etnisitet i skolen. Oslo: Universitetsforlaget.

Nomaguchi, Kei M. (2009). Change in work-family conflict among employed parents between 1977 and 1997. Journal of Marriage & Family, 71(february), 15-32.
https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2008.00577.x

Nordberg, Tanja Haraldsdottir (2019). Arbeidsgivers ansvar for likestilling I arbeidslivet. En kvalitativ studie av hvordan ledere forholder seg til likestillingshensyn når de tilrettelegger for ansattes bruk av omsorgsrettigheter. Tidsskrift for kjønnsforskning 43(2)90-107.
https://doi.org/10.18261/issn.1891-1781-2019-02-03

NOU. (2008). Kjønn og lønn. Fakta, analyser og virkemidler for likelønn (2008:6). Oslo: Norges offentlige utredninger.

NOU. (2011). Struktur for likestilling. (2011:18). Oslo: Norges offentlige utredninger.

NOU. (2012). Politikk for likestilling. (2012:15). Oslo: Norges offentlige utredninger.

Overå, Stian (2013). Kjønn - barndom - skoleliv: Faglige og sosiale inkluderings- og ekskluderingsprosesser i barneskolen. Doktorgradsavhandling, Universitetet i Oslo, Sosialantropologisk institutt. Lastet ned fra https://www.researchgate.net/publication/267447353_Kjonn_-_barndom_-skoleliv_Faglige_og_sosiale_inkluderings-_og_ekskluderingsprosesser_i_barneskolen

Pessin, Léa (2017). Changing gender norms and marriage dynamics in the United States. Journal of Marriage and Family.
https://doi.org/10.1111/jomf.12444

Pollitt, Amanda M., Robinson, Brandon A. & Umberson, Debra (2018). Gender conformity, perceptions of shared power, and marital quality in same- and different-sex marriages. Gender and Society, 32(1), 109-131.
https://doi.org/10.1177/0891243217742110

Rasmussen, Bente (2002). Når jobben tar livet. I Ulla Forseth & Bente Rasmussen (red.), Arbeid for livet (s. 131-144). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Rasmussen, Paal, Klethagen, Pål & Svare, Helge (2010). Bærekraftige familier - likestilte livsløp. Arbeidsforskningsinstituttet, Oslo. Lastet ned fra http://www.afi.no/stream_file.asp?iEntityId=3270

Rege, Mari, Telle, Kjetil & Votruba, Mark (2007). Parental job loss and children's school performances Discussion Papers No 517. Oslo: Statistics Norway, Research Department.

Region Syddanmark. (2016) Mere MOST - mindre fravær. Ny inspiration til ledere om sygefravær og trivsel. 48. Lastet ned fra www.rsyd.dk/sygefravær

Reisel, Liza, Skorge, Øyvind Søraas & Uvaag, Stian (2019). Kjønnsdelte utdannings- og yrkesvalg. En kunnskapsoppsummering. Oslo, Institutt for samfunnsforskning.

Richardsen, Astrid M. & Matthiesen, Stig Berge (2013). I førersetet, men stresset? Om arbeidsbelastning og stress blant norske ledere. I Rune Rønning, William Brochs-Haukedal, Lars Glasø & Stig Berge Matthiesen (red.), Livet som leder. Lederundersøkelsen 3.0 (s. 125-150). Bergen: Fagbokforlaget.

Rykkje, Kristin Mohr (2018). Hvordan kan din virksomhet utarbeide retningslinjer for oppfølging av gravide arbeidstakere? NAV Arbeidslivssenter Hordaland

Sandberg, Jonathan G., Harper, James M., Hill, Jeffrey , Miller, Richard B., Yorgason, Jeremy B. & Day, Randal D. (2013). "What happens at home does not necessarily stay at home": The relationship of observed negative couple interaction with physical health, mental health, and work satisfaction. Journal of Marriage and Family, 75(August), 808-821.
https://doi.org/10.1111/jomf.12039

Scambor, Elli, Wojnicka, Katarzyna & Bergmann, Nadja. (2013). The role of men in gender equality: European strategies and insights. The European Union (EU).

Schaer, Marcel, Bodenmann, Guy & Klink, Thomas (2008). Balancing work and relationship: Couples coping enhancement training (CCET) in the workplace. Applied Psychology: An International Review, 57, 71-89.
https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.2008.00355.x

Schulz, Marc S., Cowan, Philip A., Cowan, Carolyn Pape & Brennan, Robert T. (2004). Coming home upset: Gender, marital satisfaction, and the daily spillover of workday experience into couple interactions. Journal of Family Psychology, 18(1), 250-263.
https://doi.org/10.1037/0893-3200.18.1.250

Singstad, Birgit Nestvold (2011). Det "overbestemte" livet? Balansering av arbeid og familieliv i it-bransjen i Norge, Malaysia og California. Doktorgradsavhandling, NTNU, Institutt for tverrfaglige kulturstudier. Lastet ned fra http://hdl.handle.net/11250/244143

Skilbrei, May-Len (2003). "Dette er jo bare en husmorjobb" ufaglærte kvinner i arbeidslivet. Doktorgradsavhandling, Universitetet i Oslo, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Lastet ned fra www.nova.no
https://doi.org/10.7577/nova/rapporter/2003/17

Skjeie, Hege (2012). Nytt norsk likestillingsløft. Nytt norsk tidsskrift, 29(2), 182-186.
https://doi.org/10.18261/ISSN1504-3053-2012-02-08

Smeby, Kristine Warhuus & Brandth, Berit (2013). Mellom hjem og barnehage: Likestilling i det tredje skiftet. Tidsskrift for kjønnsforskning, 37(3-4), 329-347.
https://doi.org/10.18261/ISSN1891-1781-2013-03-04-07

STAMI (2015). Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2015. Status og utviklingstrekk. Lastet ned fra www.stami.no/publikasjoner

Steen, Arild H., Ellingsen, Dag & Nygaard, Marit O. (2017). Norsk arbeidsliv 2017. Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus.

Steenbergen, Elianne F. Van, Kluwer, Esther S. & Karney, Benjamin.R. (2014). Work-family enrichment, work-family conflict, and marital satisfaction: A dyadic analysis. Journal of Occupational Health Psychology, 19(2), 182-194.
https://doi.org/10.1037/a0036011

Stefansen, Kari (2011). Foreldreskap i småbarnsfamilien: Klassekultur og sosial reproduksjon. Doktorgradsavhandling, Universitetet i Oslo, Institutt for sosiologi og samfunns-geografi. Lastet ned fra http://urn.nb.no/URN:NBN:no-30380
https://doi.org/10.7577/nova/rapporter/2011/24

Stefansen, Kari & Farstad, Gunhild R. (2008). Småbarnsforeldres omsorgsprosjekter. Tidsskrift for samfunnsforskning, 49(3), 343-374.
https://doi.org/10.18261/ISSN1504-291X-2008-03-02

Sterud, Tom (2014). Work-related gender differences in physiscian-certified sick leave: A prospective study of the general working population in Norway. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 40(4), 361-369.
https://doi.org/10.5271/sjweh.3427

Straume, Lisa Vivoll & Vittersø, Joar (2015). Well-being at work: Some differences between life satisfaction and personal growth as predictors of subjective health and sick-leave. Journal of Happiness Studies, 16, 149-168.
https://doi.org/10.1007/s10902-014-9502-y

Støren, Liv Anne, Waagene, Erica, Arnesen, Clara Åse & Hovdhaugen, Elisabeth (2010). "Likestilling er jo ikke lenger det helt store ..." Likestillingsarbeid i skolen 2009-2010. Oslo: NIFU STEP, Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.

Suwada, Katarzyna (2017). "It was necessary at the beginning to make this whole revolution": Men's attitudes to parental leaves in Sweden and Poland. Men and Masculinities, 20(5), 570-587.
https://doi.org/10.1177/1097184X17727571

Teigen, Mari (2014). Kjønnsdeling på langs. I Liza Reisel & Mari Teigen (red.), Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet (s. 48-64). Oslo: Gyldendal Akademisk.74

Thompson, B.M., Kirk, A. & Brown, D. F. (2005). Work-based support, emotional exhaustion, and spillover of work stress to the family environment: A study of policewomen. Stress and Health, 21, 199-207.
https://doi.org/10.1002/smi.1056

TNS-Gallup. (2015) Undersøkelse om diskriminering på grunnlag av graviditet og foreldrepermisjon. Lastet ned fra http://www.tns-gallup.no/tns-innsikt/Undersokelse-om-diskriminering-pa-grunnlag-av-graviditet-og-foreldrepermisjon

Täht, Kadri & Mills, Melinda (2012). Nonstandard work schedules, couple desyncronization, and parent-child interaction: A mixed methods analysis. Journal of Family Issues, 33(8), 1054-1087.
https://doi.org/10.1177/0192513X11424260

WEF (2018). The global gender gap report 2018. Lastet ned fra http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2018

Wærness, Kari E. (2015). Fra «mor og far» til «likestilte foreldre» som grunnlag for velferdsstatens familiepolitikk. Tidsskrift for velferdsforskning 18(4) 339-348.

Yetis-Bayraktar, Ayse, Budig, Michelle J. & Tomaskovic-Devey, Donald (2013). From the shop floor to the kitchen floor: Maternal occupational complexity and children's reading and math skills. Work and Occupations, 40(1), 37-64.
https://doi.org/10.1177/0730888412465879

Zemp, Martina, Bodenmann, Guy & Cummings, Edward Mark (2016). The significance of interparental conflict for children. Rationale for couple-focused programs in family therapy. European Psychologist, 21(2), 99-108.
https://doi.org/10.1027/1016-9040/a000245

Østrem, Solveig, Bjar, Harald, Føsker, Line Rønning, Hognes, Hilde Dehnæs, Jansen, Turid Thorsby, Nordtømme, Solveig & Tholin, Kristin Rydjord. (2009). Alle teller mer. En evaluering av hvordan «Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver» blir innført, brukt og erfart. Tønsberg: Høgskolen i Vestfold.

Aarseth, Helene (2008). Hjemskapingens moderne magi. Doktorgradsavhandling, Universitetet i Oslo, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.
Cover image

Downloads

Published

November 11, 2019

Online ISSN

2387-6662

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.