Vi som arbeidet og vi som var arbeidsgivere

Authors

Marie Smith-Solbakken; Mohammad Afzal; Christer D. Daatland; Terje Johansen; Ellen Kongsnes; Lennart Lundholm; Leif Stang; Tor Gunnar Tollaksen; Else M. Tungland; Hans-Jørgen Wallin Weihe; Lars Takla; Jan Roger Olsen; Siv Oftedal; Sissil Brun Sørensen; Lasse Eriksen; Hilde Meidell; Dagny Lund; Carsten Gowart-Olsen; Sverre Bjørn-Nielsen; Alf Kaasen; Bente Synnøve Jonassen Linkjendal; Haldor Holger Boge; Christen Magne Jensen; Sverre Karl Kristensen; Jan Erik Geirmo; Jan Reidar Hegdal; Gunhild Edith Lande; Harald Inge Håvik; John Dagfinn Beisland; Ove Anderson; Anfinn Økland; Stein Inge Horrnes; Svein Samuel Krossen; Olaf Christophersen; Gerd Kristiansen; Lars Anders Myhre; Gunnar Berge; Øystein Langholm Hansen; Kåre Bjørn Våge; Torstein Tvedt Solberg; Hege Haukeland Liadal; Leif Sande; Kari R. Straumøy; Ommund Stokka; Jørn Eggum; Svein Muffetangen; Stein Bredal; Odd Kristian Reme; Magne Ognedal; Hallgeir Langeland; Ånen Valand; Kai Ånonsen; Hilde-Marit Rysst; Roy Erling Furre; Øyvind Krovik; Jan Olav Brekke; Jake Molloy; Allan Edgar Christensen; Egil Christiansen; Eivind Øyrås; Arne E. Narvestad; Jon Høvik; Magnor Rosseland; Tom Aardahl; Torvald Hoset; Gunnar Gundersen; Daniel G. A. Delgorgue; Tormod Wigestrand; Aslaug Norun Haavik; Frode Fjeld; Kjell Jacobsen; Anders Helliksen; Olav Yan Brattebø Holmane; Olav Anton Svendsen

Keywords:

Alexander L. Kielland Disaster, Minner, Administratorer, Arbeidsgivere, Arbeidere, Memories, Administrators, Employers, Workers

Synopsis

This book is volume 4 in a collection of five works on memories from the Alexander L. Kielland oil platform disaster in 1980.  The book includes memories of those who worked in the oil-industry and who were in some way colleagues and/or employers or in management positions.

 The memories in this volume are from either from interviews or memories written down by those who worked in the oil-industry and who were in some way colleagues and/or employers or in management positions.

 The interviewees have all read the interview transcripts, have sometimes altered them and made additions, and in a few cases have rewritten them to such an extent or themselves submitted their memories. In such cases, they themselves listed as authors. Other interview notes listed with the interviewer as author.

 As interviews only are with Norwegians, we do hope to supplement this collection with additional memories from people in other countries. Many oil-workers worked across national boundaries and we know there are many colleagues as well as people in management positions in other countries. The administration as well as workers in the oil industry activity in the North Sea involved not only national of the North Sea countries, but also nationals of other countries such as USA.

 The included list of references is a selection of archival sources as well as published sources related to the memories in this collection. More substantial bibliographies, as well as lists of archival sources, are included in Smith-Solbakken (2016) and in Smith-Solbakken and Weihe (2019). Further specialized publications focus on subjects such as post-traumatic stress disorders (Smith-Solbakken and Weihe, 2018) and grief (Weihe and Smith-Solbakken, 2012), and include additional bibliographies. 

First edition was published 30th of June 2019. Last update: 23rd of May 2024.

Author Biographies

Marie Smith-Solbakken

Professor i historie
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Universitetet i Stavanger
E-mail: marie.smith-solbakken@uis.no

Mohammad Afzal

Fellesforbundet
Industrirørlegger og tillitsvalgt
E-mail: mohammad.afzal@fellesforbundet.no

Christer D. Daatland

NAV
Statsviter og forsker
E-mail: christer.daatland@gmail.com

Terje Johansen

Arbeiderpressen
Journalist og forfatter
E-mail: tejo4@frisurf.no

Ellen Kongsnes

Historiker og journalist
Stavanger Aftenblad
E -mail: ellen.kongsnes@aftenbladet.no

Lennart Lundholm

OiS
Tidligere sveiser og materialkoordinator
E-mail: lennart.lundho@gmail.com

Leif Stang

Dagbladet
Tillitsvalgt, journalist og forfatter
E-mail: lst@dagbladet.no

Tor Gunnar Tollaksen

Historiker og journalist
Stavanger Aftenblad
E-mail: tor.gunnar.tollaksen@aftenbladet.no

Else M. Tungland

Cand. Sociol, forsker og forfatter
E-mail: elsetun@hotmail.com

Hans-Jørgen Wallin Weihe

Professor i sosialt arbeid
Høgskolen i Innlandet
E-mail: H-J.Wallin.Weihe@inn.no

References

Agderposten (1980, 15. april ). Arendalsmann imøtegår den danske elektriker «Alexander Kielland» var slett ikke dårlig

Agderposten (1980, 14. april). Dansk elektriker med harde påstander om "Alexander Kielland": En flytende likkiste

Berge, G.; Myhre, L.; Hansen, L.; Våge, K.; Solberg, T. & Liadal, H. (2019, 28. mars). Støtt ny granskning av Kielland-ulykken. Stavanger Aftenblad. Hentet fra https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/mRP0ML/Stott-ny-granskning-av-Kielland-ulykken

Berge, G. (2016). Den norske oljemodellen. I: Den norske oljemodellen; Om politiske strategier, myter og oljeeventyr (s. 7-41). Stavanger: Arbeidernes Historielag i Rogaland

Berge, G. (2011) Til kongen med fagbrev. Oslo: Aschehoug

Daatland, C. ; Smith-Solbakken, M. & Weihe, H. (2016). To storulykker: Omfanget og følgene. I: Smith-Solbakken, M. (Red.). «Alexander L. Kielland»-ulykken: Hendelsen, etterspillet, hemmelighetene (s. 280–322). Stavanger: Hertervig Akademisk

Fædrelandsvennen (1980, 31. mars). Einar Øgrey savner elleve av femten mann. - Det er forferdelig og ufattelig. Fædrelandsvennen, Del 2, s. 1

Grimstad Adressetidende (1980, 29. mars). 8 fra Nymo savnet i Nordsjøen. Grimstad Adressetidende

Hanisch, T. & Nerheim, G. (1992). Norsk oljehistorie. Fra vantro til overmot? Oslo: Leseselskapet. (Norsk oljehistorie; Bind 1) Tilgjengelig på https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012082938002

Johansen, Terje (1981a, 11. desember) Alf Bjørnø i Fiskerikomiteen om Kielland-saken: - Alvorlig vending. Rogalands avis

Johansen, T. (1983, 9. september). Assuranse-rabattene bokført på konti for ”andre inntekter”: Phillips krevde først Stav. Drilling for 18 millioner. Rogalands Avis

Johansen, T. (1984, 12 april). Bjørn-Nielsen dømt for skatte-snyteri. Rogalands Avis

Johansen, Terje (1982a, 3. februar) Ingen må få anledning til å klippe bort noe av den. Hysj-hysj og drakamp om film av Kielland-bergingen, Rogalands Avis

Johansen, T. (2009). Kampen om oljearbeiderne: NOPEFs historie. Stavanger: Industri og energi

Johansen, T. (1982b, 27. mars) Lederne av Stavanger Drilling i åpenhjertig intervju: ”Kielland” kunne vært snudd i dag. Rogalands Avis

Johansen, T. (1981b, 11. desember) Politiet fester lit til det vitnet sier. Rogalands avis

Johansen, Terje (1981, 11.desember). Stavangermann kan bli nøkkelvitne i Kielland-saken: ”Stavanger Drilling må ha kjent til hvilken forfatning ”Kielland” var i”. Rogalands avis, s. 28-29

Johansen, T. (2002). Svart gull – rød flamme: om NOPEF og norsk oljevirksomhet. [Stavanger]: Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund

Karlsen, J. (1982) Arbeidervern på sokkelen: Arbeidsmiljø faglig strategi og vernesamarbeid i oljevirksomheten. Oslo: Universitetsforlaget. Tilgjengelig på https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014022006006

Kongsnes, E. (2016a, 29. november, 28. publisert) - Ble bedt om å holde kjeft om anker-uhell på Kielland-plattformen. Stavanger Aftenblad.

https://www.aftenbladet.no/aenergi/i/v2eQ5/--Ble-bedt-om-a-holde-kjeft-om-anker-uhell-pa-Kielland-plattformen

Kongsnes, E. (2016b, 30. oktober). Krever ny gransking av Kielland-ulykken. Stavanger Aftenblad. Hentet fra https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/20gyy/Krever-ny-gransking-av-Kielland-ulykken

Kongsnes, E. (2016c, 5. desember). Stort flertall for Kielland-gransking. Stavanger Aftenblad, Aenergi. Hentet fra https://www.aftenbladet.no/aenergi/i/WMJAj/Stort-flertall-for-Kielland-gransking

Kongsnes, E. & Smith-Solbakken, M. (2016). Årsaksforklaringene og kampen om opinionen. I: Smith-Solbakken, M. (Red.). «Alexander L. Kielland»-ulykken: Hendelsen, etterspillet, hemmelighetene (s. 222–279). Stavanger: Hertervig Akademisk

Markus, T. (1980, 18. november) Dykkere om de åpne mannhullene på A. Kielland: - Redningsledelsen kjent med dette i en måned! Rogalands Avis

Meyer, S. (1996). Allan Christensen. Bergen: Senter for europeiske kulturstudier. Tilgjengelig på https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101803057

Nag, T. & Nøst, A. (2018). Alexander L. Kielland-ulykken. Stavanger: Stavanger symfoniorkester. Konsert framført i Stavanger konserthus, 23. august 2018

Paulsen, T. & Smith-Solbakken, M. (Red.). (2017). Alexander L. Kielland ulykken – ringene i vannet. Stavanger: Hertervig Akademisk

Ryggvik, H. & Smith-Solbakken, M. (1997). Blod, svette og olje. Oslo: Ad notam Gyldendal. (Norsk oljehistorie; Bind 3) Tilgjengelig på https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009030404172

Skarsaune, E. (2019, 11. juni) «Kielland»-ulykken: Equinor-tillitsvalgt frykter at samme feil gjentas, Stavanger Aftenblad. Hentet fra

https://www.aftenbladet.no/aenergi/i/50rrzm/Kielland-ulykken-Equinor-tillitsvalgt-frykter-at-samme-feil-gjentas

Skarsaune, E. (2019, 19. juni) «Kielland»-ulykken skal granskes: 89 spørsmål som overlevende og etterlatte vil ha svar på. Stavanger Aftenblad. Hentet fra https://www.aftenbladet.no/aenergi/i/wPV8dA/Kielland-ulykken-skal-granskes-89-sporsmal-som-overlevende-og-etterlatte-vil-ha-svar-pa

Sletten, S. & Jacobsen, H. (1980, 14. april). Løse deler fra ”Alexander Kielland” til land. Rogalands Avis

Smith-Solbakken, M. & Dahle, E. (2019). Alexander L. Kielland-ulykken. I: Store norske leksikon. Hentet fra https://snl.no/Alexander_L._Kielland-ulykken

Smith-Solbakken, M. & Weihe, H-J. (2019). Alexander L. Kielland-ulykken 1980. Fortielsen og forbitrelsen. Arbeiderhistorie, 23(1), 189-213. Hentet fra https://www.idunn.no/arbeiderhistorie/2019/01/alexander_l_kielland-ulykken_1980

Smith-Solbakken, M. (Red.). (2016). «Alexander L. Kielland»-ulykken: Hendelsen, etterspillet, hemmelighetene. Stavanger: Hertervig Akademisk

Smith-Solbakken, M. & Weihe, H-J. (2016). Alexander L. Kielland ulykken – Norges største arbeidsulykke: Smerten, opplevelsen og sorgen flere tiår etter ulykken. I: Stachoň, M., Weihe, H-J. & Lavríková, E. Sosialt arbeid og nåtid : Slovakisk-norske perspektiver : Læreverk for høyskoler (s. 203-214). Stavanger: Hertervig Akademisk

Smith-Solbakken, M. & Tungland, E. (2016). Fortellingen – en polyfoni. I: Smith-Solbakken, M. (Red.). «Alexander L. Kielland»-ulykken: Hendelsen, etterspillet, hemmelighetene (s. 27–205). Stavanger: Hertervig Akademisk

Smith-Solbakken, M. (2017). Historien om plattformen som ikke kunne velte. I: Paulsen, T. & Smith-Solbakken, M. (Red.). «Alexander L. Kielland»-ulykken: ringene i vannet. (s. 163–167). Stavanger: Hertervig Akademisk.

Smith-Solbakken, M. (1997). Oljearbeiderkulturen – historien om cowboyer og rebeller (Dr. art- avhandling). Trondheim: HF-fakultetet, NTNU

Smith-Solbakken, M. & Weihe, H-J. (2018). Post-traumatic stress reactions in a long-term and several generations persepective. Multicultural Studies, 2018(1), 119 – 141

Stavanger Aftenblad (1980, 29. mars). Det luktet gass på ”Kielland”. Stavanger Aftenblad, s. 6.

Stavanger Aftenblad (1981, 9. desember) ”Kielland» var i dårlig stand. Stavanger Aftenblad, s. 34

Tagesen, D. (1983. 12. august). Hardt prøvet selskap. Stavanger Aftenblad, s. 16

Tollaksen, T. (2005, 26. mars). 25 år etter at Alexander L. Kielland-plattformen kantret i Nordsjøen, leter overlevende og etterlatte fortsatt etter svar. Rogalands Avis, s. 27–33

Tollaksen, T. (2019a, 27. mars). 39 år siden «Kielland»-ulykken: -Det blir ikke ro om ”Kielland” før alle arkivene åpnes og ansvar for ulykken plasseres. Stavanger Aftenblad, Aenergi. Hentet fra https://www.aftenbladet.no/aenergi/i/wPPVL1/39-ar-siden-Kielland-ulykken--Det-blir-ikke-ro-om-Kielland-for-alle-arkivene-apnes-og-ansvar-for-ulykken-plasseres

Tollaksen, T. (2019b, 26. mars) 39 år etter ”Kielland”-katastrofen: -Har plaget meg at Phillips slapp så billig unna. Stavanger Aftenblad, Aenergi. Hentet fra https://www.aftenbladet.no/aenergi/i/J1mXlJ/39-ar-etter-Kielland-katastrofen--Har-plaget-meg-at-Phillips-slapp-sa-billig-unna

Tollaksen, T. (2019c, 28. mars). 39 år etter ”Kielland-ulykken»: -Industri Energi må med for å få ny gransking. Stavanger Aftenblad, Aenergi. Hentet fra https://www.aftenbladet.no/aenergi/i/kJ34B6/39-ar-etter-Kielland-ulykken--Industri-Energi-ma-med-for-a-fa-ny-gransking

Tungland, E. & Smith-Solbakken, M. (2016). Kielland ulykken – En polyfoni. Det som skjedde da det utenkelige ble virkelighet. Fremføring av Torfinn Nag og Berit Meland, Sola Strand Hotel, 17. november 2016 ; Helge Jordal og Merete Haslund, Trefoldighetskirken, 18. november 2016

Forside

Downloads

Published

May 23, 2024

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.