Vi som bestemte, støttet og var tilstede

Authors

Marie Smith-Solbakken; Ellen Kongsnes; Torvald Sande; Tor Gunnar Tollaksen; Else M. Tungland; Hans-Jørgen Wallin Weihe
Keywords: Alexander L. Kielland, Ulykke, Minner, Politikere, Administratorer, Disaster, Memories, Politicians, Administration

Synopsis

This book is volume 5 (in a collection of five works on memories from the Alexander L. Kielland oil platform disaster in 1980.  The book includes memories of those who in some way or another were involved on the political, administrative and or support level or in some other capacity.

The memories are from either from interviews or memories written down by those who lost someone in the disaster. The interviewees have all read the interview transcripts, have sometimes altered them and made additions, and in a few cases have rewritten them to such an extent or themselves submitted their memories. In such cases, they themselves listed as authors. Other interview notes listed with the interviewer as author.

As interviews only is with Norwegians, we do hope to supplement this collection with additional memories from people in other countries. The administration of the oil and safety activity in the North Sea involves not only national of the North Sea countries, but also nationals of other countries such as USA.

The included list of references is a selection of archival sources as well as published sources related to the memories in this collection. More substantial bibliographies, as well as lists of archival sources, are included in Smith-Solbakken (2016) and in Smith-Solbakken and Weihe (2019). Further specialized publications focus on subjects such as post-traumatic stress disorders (Smith-Solbakken and Weihe, 2018) and grief (Weihe and Smith-Solbakken, 2012), and include additional bibliographies. 

Author Biographies

Marie Smith-Solbakken

Professor i historie
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
E-mail: marie.smith-solbakken@uis.no

Ellen Kongsnes

Cand philol og journalist
Stavanger Aftenblad
E-mail: ellen.kongsnes@aftenbladet.no

Torvald Sande

Sivilingeniør
E-mail: torvald.sande@lyse.net

Tor Gunnar Tollaksen

Historiker og journalist
Stavanger Aftenblad
E-mail: tor.gunnar.tollaksen@aftenbladet.no

Else M. Tungland

Cand. Sociol, forsker og forfatter
E-mail: elsetun@hotmail.com

Hans-Jørgen Wallin Weihe

Professor i sosialt arbeid
Høgskolen i Innlandet
E-mail: H-J.Wallin.Weihe@inn.no

References

Andersen, I. (2014, 20. april) Vi var bare tre stykker som administrerte hele oljeindustrien. Teknisk Ukeblad. Hentet fra https://www.tu.no/artikler/vi-var-bare-tre-stykker-som-administrerte-hele-oljeindustrien/231317

Berge, G.; Myhre, L.; Hansen, L.; Våge, K.; Solberg, T.; Liadal, H.; Lerbrekk, S.; Muffetangen, S, & Reme, K. (2019, 12. mars). Ny granskning av Kielland-ulykken. Dagsavisen. Hentet fra https://www.dagsavisen.no/debatt/ny-granskning-av-kielland-ulykken-1.1292460

Berge, Gunnar (2016). Den norske oljemodellen. I: Den norske oljemodellen; Om politiske strategier, myter og oljeeventyr (s. 7-41). Stavanger: Arbeidernes Historielag i Rogaland

Berge, Gunnar (2011) Til kongen med fagbrev. Ascheoug

Brunsvig, P. (1984). Rettslige problemer som følge av Alexander L. Kielland-ulykken. Oslo: Sjørettsfondet

Børseth, K. (2017). D-4 staget: Hva vet vi? I: Kielland-nettverket: Høring om Kielland-katastrofen. Stavanger: SAFE, s. 22-23. Hentet fra https://safe.no/wpcontent/uploads/2017/09/ KIELLAND-rapport.pdf

Clementsen, S. (2014, 9. april). Minneord; Per Arnulv Nordbø. Haugesunds Avis. Hentet fra https://www.h-avis.no/minneord/minneord/per-arnulv-nordbo/s/2-2.921-1.8375460

Daatland, C. ; Smith-Solbakken, M. & Weihe, H. (2016). To storulykker: Omfanget og følgene. I: Smith-Solbakken, M. (Red.). «Alexander L. Kielland»-ulykken: Hendelsen, etterspillet, hemmelighetene (s. 280–322). Stavanger: Hertervig Akademisk

Djursvoll, S. (1993). Sokneråd og kyrkjelyd. I: Guds hus og himmelens port: Førdesfjorden kyrkje 100 år (s. 73–80). Haugesund: Førresfjordens sokneråd

Dyrholm, L. (2016, 18. november). Da olja tok 123 liv: Søker svar om sin far. Arendals tidende. Hentet fra https://arendalstidende.no/magasin/livet-etter-alexander-kielland-ulykken/

Dyrholm, L. (2017, 10. januar). Alexander Kielland ble «voldtatt». Arendals tidende. Hentet fra https://arendalstidende.no/nyheter/skipsingenior-mener-alexander-kielland-ble-voldtatt/

Eggen, B. & Gundersen, H. (1980). Nordsjøtragedien. Oslo: Pax

Enghaug, A., & Lønning, P. (1980). "Alexander L. Kielland" : Katastrofe i Nordsjøen. Oslo: Dreyer

Ersland, B. (1994). Oljehistorie på Forus. I: Norsk Oljemuseum: Årbok 1994 med årsmelding fra 1993 (s. 58–73). Stavanger: Museet. Tilgjengelig på https://www.norskolje.museum.no/wp-content/uploads/2016/02/392_a45ca3a03b934b67af3841b4333fa805.pdf

Gundersen, N. (1986, 4. desember). Brev til Sjøfartsdirektør Ivar Sandvik. Fremlagt i kopi på Kielland-Nettverkets årskonferanse 22–23. mai 2017. Stavanger: Nils Gunnar Gundersen

Gundersen, N. (2017). Drift og inspeksjoner: Operasjonskriterier for en «Pentagon» plattform. I: Kielland-nettverket: Høring om Kielland-katastrofen (s. 14–20). Stavanger: SAFE. Hentet fra https://safe.no/wp-content/uploads/2017/09/KIELLAND-rapport.pdf

Gundersen, N. (1981, 29. april). Oppankring av «Kielland». Stavanger Aftenblad, s. 5

Hem, P. & Wahl, T. (2014) Mistillitsforslag, kabinettsspørsmål og kritikkforslag – en oversikt. Perspektiv 01(14). Stortingets utredningsseksjon. Tilgjengelig på https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/utredning/perspektiv-0114-komplett.pdf

Hoel, P. (1985, 19. juli). Plattformen svekket av kollisjon? Stavanger Aftenblad, s. 6

Johansen, T. (1981a, 11. desember) Alf Bjørnø i Fiskerikomiteen om Kielland-saken: - Alvorlig vending. Rogalands Avis.

Johansen, T. (1982, 3. februar) Ingen må få anledning til å klippe bort noe av den: Hysj-hysj og drakamp om film av Kielland-bergingen. Rogalands Avis

Johansen, T. (1981b, 11. desember) Politiet fester lit til det vitnet sier. Rogalands Avis.

Johansen, T. (1981c, 11. desember) Stavangermann kan bli nøkkelvitne i Kielland-saken: ”Stavanger Drilling må ha kjent til hvilken forfatning ”Kielland” var i”. Rogalands avis.

Jourdain, M., Roquemont, Y., Thalheimer, G. & Cure, J. (1985) Interim order of 26th January 1982, Judgment of 17th May 1982: Platform Alexander L. Kielland Accident of 27th March 1980: Expert’s report. Paris: Tribunal of Commerce. Tilgjengelig på https://filer.arkivverket.no/65f78a8f-225d-45b5-8de8-1457a687f707

Karlsen, J. (1982) Arbeidervern på sokkelen: Arbeidsmiljø faglig strategi og vernesamarbeid i oljevirksomheten. Oslo: Universitetsforlaget. Tilgjengelig på https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014022006006

Kielland-nettverket (2017). Høring om Kielland-katastrofen. Hentet fra https://safe.no/wp-content/uploads/2017/09/KIELLAND-rapport.pdf

Kiellandfondet (1999, 24. april). Til Stortinget. «Kielland»-Bulletin: Meldingsblad for Kiellandfondet, 7

Kiellandfondet (1990). Uavhengig rapport fra «Kielland-fondet». Stavanger: Kiellandfondet

Kongsnes, E. (2016a, 20. november). En ny gjennomgang vil gjøre vondt, men sannheten må fram. Stavanger Aftenblad, Aenergi. Hentet fra https://www.aftenbladet.no/aenergi/i/J8JqJ/--En-ny-gjennomgang-vil-gjore-vondt_-men-sannheten-ma-fram

Kongsnes, E. (2016b, 26. november). Facebook-aksjon for Kielland-gransking. Stavanger Aftenblad, Aenergi. Hentet fra https://www.aftenbladet.no/aenergi/i/n2vyB/Facebook-aksjon-for-Kielland-gransking

Kongsnes, E. (2019, 22 mars) HISTORIE: Alexander L. Kiellandulykken: Hva var årsaken(e) til at plattformen veltet? Ellenbloggen. Hentet fra https://ellenkongsnesbloggen.blogspot.com/2019/03/innhold-side-2innledning.html

Kongsnes, E. (2016c, 28. oktober). Kapittel 8: Det hemmelige forliket. Stavanger Aftenblad, Magasin. Hentet fra https://www.aftenbladet.no/magasin/i/yjgXg/Kapittel-8-Det-hemmelige-forliket

Kongsnes, E. (2016d, 17. november). Kielland-advokat avviser åpning av forliket. Stavanger Aftenblad, Aenergi. Hentet fra https://www.aftenbladet.no/aenergi/i/AwWG3/Kielland-advokat-avviser-apning-av-forliket

Kongsnes, E. (2016e, 22. november). Kielland-fagfolk svært uenige om ulykkesårsaken. Stavanger Aftenblad. Hentet fra https://www.aftenbladet.no/aenergi/i/7vp7K/Kielland-fagfolk-svart-uenige-om-ulykkesarsaken

Kongsnes, E. (2016f, 8. desember). Kielland-ulykken er tema på fagdebatt. Stavanger Aftenblad, Aenergi. Hentet fra https://www.aftenbladet.no/aenergi/i/8MWGd/Kielland-ulykken-er-tema-pa-fagdebatt

Kongsnes, E. (2016g, 30. oktober). Krever ny gransking av Kielland-ulykken. Stavanger Aftenblad. Hentet fra https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/20gyy/Krever-ny-gransking-av-Kielland-ulykken

Kongsnes, E. (2016h, 3. november) Kåre Willoch støtter ny gransking. Stavanger Aftenblad, Aenergi. Hentet fra https://www.aftenbladet.no/aenergi/i/kjKwj/Kare-Willoch-stotter-ny-gransking-av-Kielland

Kongsnes, E. (2016i, 5. desember). Stort flertall for Kielland-gransking. Stavanger Aftenblad, Aenergi. Hentet fra https://www.aftenbladet.no/aenergi/i/WMJAj/Stort-flertall-for-Kielland-gransking

Kongsnes, E. & Smith-Solbakken, M. (2016). Årsaksforklaringene og kampen om opinionen. I: Smith-Solbakken, M. (Red.). «Alexander L. Kielland»-ulykken: Hendelsen, etterspillet, hemmelighetene (s. 222–279). Stavanger: Hertervig Akademisk

Mitsem, P. (u.å). ALK-ulykken; Den største industriulykken i Norge. Pål Mitsems blogg. Tilgjengelig på http://www.mitsem-blogg.com/421491453

Mitsem, P. (1987, 25. april). Sannheten om Alexander L. Kielland-ulykken; Manuskript. Tilgjengelig på http://doccdn.simplesite.com/d/bd/e2/284289735012115133/e620a8bc-3613-4828-a927-6d9a43c49033/ALK.pdf

Mitsem, P. (2017). For all ettertid uforklarlig. I: Paulsen, T. & Smith-Solbakken, M. (Red.). «Alexander L. Kielland»-ulykken: ringene i vannet. (s. 186–187). Stavanger: Hertervig Akademisk

Moan, T. (2010). The Alexander L. Kielland accident; 30 years later. CeSos, NTNU. Tilgjengelig på https://www.scribd.com/document/37963626/Alexander-L-Kielland-ulykken-30-år-etter-Torgeir-Moan-NTNU

Myking, F. (2019, 21. mai) Vil ha svar om Kielland-ulykken. Hentet fra https://www.p4.no/nyheter/vil-ha-svar-om-kielland-ulykken/artikkel/768839/

Nag, T. & Nøst, A. (2018). Alexander L. Kielland-ulykken. Stavanger: Stavanger symfoniorkester. Konsert framført i Stavanger konserthus, 23. august 2018

Nilsen, B. (1984). Gjenferd i Nordsjøen. Oslo: Cappelen

Nordli, O. (1980, 26. april). Oljevirksomheten etter ”Alexander Kielland”-ulykken. Tale på folkemøte på Husbysjøen. Tilgjengelig på http://virksommeord.no/tale/6041/

Norsk Oljemuseum (u.å.). Lydklipp i forbindelse med Kiellandulykken. Kulturminne Ekofisk. Tilgjengelig på

http://www.kulturminne-ekofisk.no/modules/module_123/templates/ekofisk_publisher_template_category_2.asp?strParams=8%233%23%23&iCategoryId=1051&iInfoId=1512&iContentMenuRootId=1011&strMenuRootName=&iSelectedMenuItemId=1221&iMin=499&iMax=500

Norsk Telegrambyrå (2019, 20. juni). Riksrevisjonen kommer med Alexander Kielland-svar høsten 2020. Stavanger Aftenblad. Hentet fra

https://www.aftenbladet.no/innenriks/i/70x6G8/Riksrevisjonen-kommer-med-Alexander-Kielland-svar-hosten-2020

NOU 1981:11. (1981). «Alexander L. Kielland»-ulykken. Oslo: Universitetsforlaget.

NOU 1983:53. (1983). «Alexander L. Kielland»-ulykken. Tilleggsuttalelse. Oslo: Universitetsforlaget

NRK (1981, 25. mai). Alexander L. Kielland – ett år etter [Videoklipp]. Hentet fra https://tv.nrk.no/program/ frep41004481/alexander-l-kielland-ett-aar-etter

NRK (1983, 6. desember). Hva skjedde? [Videoklipp] Hentet fra https://tv.nrk.no/program/frep45003083/hva-skjedde

NRK. (2013, 18. september). Alexander Kielland. Tidsvitne: Hendelser og fenomener fra vår felles historie. Sesong 1, episode 2. [Videoklipp] Hentet fra https://tv.nrk.no/serie/tidsvitne/sesong/1/episode/2/avspiller

NRK Rogaland (2016, 17. november). Tror ikke på nye Kielland-svar. [Videoklipp] Hentet fra https://www.nrk.no/rogaland/tror-ikke-pa-nye-kielland-svar-1.13233155

Paulsen, T. & Smith-Solbakken, M. (Red.). (2017). Alexander L. Kielland ulykken – ringene i vannet. Stavanger: Hertervig Akademisk

Petroleumstilsynet (2010, 25. mars) 30 år siden Kielland-ulykken. Hentet fra https://www.ptil.no/nyheter/30-ar-siden-kielland-ulykken-article6736-702.html [Inaktiv lenke]

Prestegård, S. (2019, 14. Juni). Her er Kielland-spørsmålene til Riksrevisjonen. Rogalands Avis. Hentet fra https://www.dagsavisen.no/rogalandsavis/her-er-kielland-sporsmalene-til-riksrevisjonen-1.1538866?fbclid=IwAR1Udn8BKTi-K4q-UyGWT25FpDokDtJbTelmMEESbkFsjXfZdrRv3zpy7BM

Prestegård, S. (2019, 21. mai). Klar for ny dialog om Kielland-ulykken. Dagsavisen. Hentet fra https://www.dagsavisen.no/innenriks/klar-for-ny-dialog-om-kielland-ulykken-1.1526116

Prestegård, S. & Solberg, L. (2019, 24. mai). Nå skal Alexander Kielland-ulykken granskes på nytt. Dagsavisen. Hentet fra https://www.dagsavisen.no/innenriks/na-skal-alexander-kielland-ulykken-granskes-pa-nytt-1.1528843?fbclid=IwAR23Z-_QSmanvyj9yzX58A3r28TTBk8G36-vbGsYrEtZiqly7_cma6OZfPw

Reme, O. (2018). Hva skjedde med Kielland? Presentasjon til Stortinget. Stavanger: Kiellandnettverket

Reme, O. (2017). Kian Reme redegjør for hva sivilingeniør i materialvitenskap P.T. Zagierski pensjonert fra Fysisk Institutt Universitetet i Oslo (UiO) har kommet frem til i forhold når det gjelder mulig eksplosjon i staget. I: Kielland-nettverket: Høring om Kielland-katastrofen (s. 24–25). Stavanger: SAFE. Hentet fra https://safe.no/wp-content/uploads/2017/09/KIELLAND-rapport.pdf

Reme, O. (2016, 19. november). Sannhet og forsoning er hensikten med gransking av Kielland-ulykken. Stavanger Aftenblad. Hentet fra https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/7vdyw/Sannhet-og-forsoning-er-hensikten-med-en-gransking-av-Kielland-ulykken

Risholm, T. (1985, 19. juli). Overrasket over rapporten. Stavanger Aftenblad, s. 6

Ryggvik, H. & Smith-Solbakken, M. (1997). Blod, svette og olje. Oslo: Ad notam Gyldendal. (Norsk oljehistorie; Bind 3) Tilgjengelig på https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009030404172

Skretting, T. (2018, 6. januar). Kåre Willoch: - Svært alvorlig at nordmennene holdt opplysninger tilbake. Stavanger Aftenblad. Hentet fra https://www.aftenbladet.no/innenriks/i/7lKbb9/Kare-Willoch--Svart-alvorlig-at-nordmennene-holdt-opplysninger-tilbake-

Skretting, T. (2016, 12. november). Politiets ekspert slo full alarm omkring oppankringen – sier han ble nektet møte med kommisjonen. Stavanger Aftenblad. Hentet fra https://www.aftenbladet.no/innenriks/i/aQ3yd/Politiets-ekspert-slo-full-alarm-om-oppankringen--sier-han-ble-nektet-mote-med-kommisjonen

Skretting, T. (2018, 6. januar). Hvorfor ble de franske Kielland-etterforskerne nektet innsyn? Stavanger Aftenblad, Magasin, s. 18-33.

Skretting, T. & Kongsnes, E. (2016, 29. oktober). Kiellands dype hemmelighet. Stavanger Aftenblad, Magasin. Hentet fra https://www.aftenbladet.no/magasin/i/vj3yX/Kiellands-dype-hemmelighet

Smith-Solbakken, M. (Red.). (2016a). «Alexander L. Kielland»-ulykken: Hendelsen, etterspillet, hemmelighetene. Stavanger: Hertervig Akademisk

Smith-Solbakken, M. (2016b). «Alexander L. Kielland»-ulykken. I: Smith-Solbakken, M. (Red.). (2016). «Alexander L. Kielland»-ulykken: Hendelsen, etterspillet, hemmelighetene (s. 13–26). Stavanger: Hertervig Akademisk.

Smith-Solbakken, M. & Dahle, E. (2019). Alexander L. Kielland-ulykken. I: Store norske leksikon. Hentet fra https://snl.no/Alexander_L._Kielland-ulykken

Smith-Solbakken, M. & Weihe, H-J. (2019). Alexander L. Kielland-ulykken 1980. Fortielsen og forbitrelsen. Arbeiderhistorie, 23(1), 189-213. Hentet fra https://www.idunn.no/arbeiderhistorie/2019/01/alexander_l_kielland-ulykken_1980

Smith-Solbakken, M. (2018, 12. januar). Emil Aall Dahle. I Store norske leksikon. Hentet fra https://snl.no/Emil_Aall_Dahle

Smith-Solbakken, M. & Tungland, E. (2016). Fortellingen – en polyfoni. I: Smith-Solbakken, M. (Red.). «Alexander L. Kielland»-ulykken: Hendelsen, etterspillet, hemmelighetene (s. 27–205). Stavanger: Hertervig Akademisk

Smith-Solbakken, M. (2017). Historien om plattformen som ikke kunne velte. I: Paulsen, T. & Smith-Solbakken, M. (Red.). «Alexander L. Kielland»-ulykken: ringene i vannet. (s. 163–167). Stavanger: Hertervig Akademisk.

Smith-Solbakken, M. & Weihe, H-J. (2018). Ocean Ranger-ulykken. I Store norske leksikon. Hentet fra https://snl.no/Ocean_Ranger-ulykken

Smith-Solbakken, M. (2018). Piper-Alpha-ulykken. I Store norske leksikon. Hentet fra https://snl.no/ Piper_Alpha-ulykken

Smith-Solbakken, M. (2018, 25 januar). Torgeir Moan. I Store norske leksikon. Hentet fra https://snl.no/Torgeir_Moan

Stavanger Aftenblad (1981, 9. desember) ”Kielland» var i dårlig stand. Stavanger Aftenblad, s. 34

Søndeland, G. (2016, 1. november). Regjeringen sier nei til ny Kielland-granskning. Stavanger Aftenblad, s. 10–13

Søndeland, G. (2018, 14. august). Etterlatte ber om ny gransking av Kielland-ulykken - nytt møte er allerede avtalt på Stortinget. Stavanger Aftenblad. Hentet fra https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/BJX4Ql/Etterlatte-ber-om-ny-gransking-av-Kielland-ulykken---nytt-mote-er-allerede-avtalt-pa-Stortinget

Tagesen, D. (1983a, 12. september). Begynnelse på slutten. Stavanger Aftenblad, s. 20.

Tagesen, D. (1983b, 12. september). «Kielland – før havari». Stavanger Aftenblad, s. 20.

Stavanger Aftenblad (1981, 29. april) ”Kielland” ikke rett oppankret. Stavanger Aftenblad, s. 26

Tollaksen, T. (2005, 26. mars). 25 år etter at Alexander L. Kielland-plattformen kantret i Nordsjøen, leter overlevende og etterlatte fortsatt etter svar. Rogalands Avis, s. 27–33

Tollaksen, T. (2019a, 28. mars). 39 år etter ”Kielland-ulykken»: -Industri Energi må med for å få ny gransking. Stavanger Aftenblad, Aenergi. Hentet fra https://www.aftenbladet.no/aenergi/i/kJ34B6/39-ar-etter-Kielland-ulykken--Industri-Energi-ma-med-for-a-fa-ny-gransking

Tollaksen, T. (2019b, 27. mars). 39 år siden «Kielland»-ulykken: -Det blir ikke ro om ”Kielland” før alle arkivene åpnes og ansvar for ulykken plasseres. Stavanger Aftenblad, Aenergi. Hentet fra https://www.aftenbladet.no/aenergi/i/wPPVL1/39-ar-siden-Kielland-ulykken--Det-blir-ikke-ro-om-Kielland-for-alle-arkivene-apnes-og-ansvar-for-ulykken-plasseres

Tollaksen, T. (2019c, 18. mai). Han fant årsaken til ulykken, nå mener han at ulykken kunne vært unngått. Stavanger Aftenblad, Aenergi. Hentet fra https://www.aftenbladet.no/aenergi/i/kJdQlQ/Han-fant-arsaken-til-Kielland-ulykken_-na-mener-han-at-ulykken-kunne-vart-unngatt

Tollaksen, T. (2018a, 2. desember). Hemmelig Kielland-rapport påpeker rutineslurv: -Vi fikk aldri en diskusjon om sjømannskapet om bord. Stavanger Aftenblad, Aenergi. Hentet fra https://www.aftenbladet.no/aenergi/i/zLKBz4/Hemmelig-Kielland-rapport-papeker-rutineslurv--Vi-fikk-aldri-en-diskusjon-om-sjomannskapet-om-bord

Tollaksen, T. (2019d, 4. juni). ”Kielland»-ulykken: Hadde pålegg for sprekker og skader i stag, fikk likevel utsatt fireårskontrollen. Stavanger Aftenblad, Aenergi. Hentet fra https://www.aftenbladet.no/aenergi/i/naMWdx/Kielland-ulykken-Hadde-palegg-for-sprekker-og-skader-i-stag_-fikk-likevel-utsatt-firearskontrollen

Tollaksen, T. (2019e, 5. juni). ”Kielland»-ulykken: Oljedirektoratet ga Veritas klar beskjed om konsekvensene av klasseutsettelser. Stavanger Aftenblad, Aenergi. Hentet fra https://www.aftenbladet.no/aenergi/i/rA9lLK/Kielland-ulykken-Oljedirektoratet-ga-Veritas-klar-beskjed-om-konsekvensene-av-klasseutsettelser-

Tollaksen, T. (2018b, 20. november). Odd Kristian Reme mistet broren i Kielland-ulykken. De lukkede arkivene kan gi han svar på hva som egentlig skjedde. Stavanger Aftenblad, Aenergi. Hentet fra https://www.aftenbladet.no/aenergi/i/qn4VXE/Odd-Kristian-Reme-mistet-broren-i-Kielland-ulykken-De-lukkede-arkivene-kan-gi-han-svar-pa-hva-som-egentlig-skjedde

Tollaksen, T. (2019f, 7. juni). Presset i ”Kielland”-saken går ikke over før siste spørsmål er besvart. Stavanger Aftenblad, s. 18-19

Tollaksen, T. (2019g, 25. mai). Riksrevisjonen får i oppdrag å se på Kielland-ulykken. Stavanger Aftenblad, s. 6-7

Tungland, E. & Smith-Solbakken, M. (2016). Kielland ulykken – En polyfoni. Det som skjedde da det utenkelige ble virkelighet. Fremføring av Torfinn Nag og Berit Meland, Sola Strand Hotel, 17. november 2016 ; Helge Jordal og Merete Haslund, Trefoldighetskirken, 18. november 2016

Tønnesen, S. & Knutsen, T. (1983). Politiets undersøkelser av Alexander Kielland etter at den var snudd. Stavanger: Stavanger Politikammer

Willoch, K. (1990). Statsminister. Oslo: Schibsted. Tilgjengelig på https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111208065?page=0

Zagierski, P. (2017). Brev fra Zagierski 21.03.2017. I Kielland-nettverket: Høring om Kielland- katastrofen (s. 26). Stavanger: SAFE. Hentet fra https://safe.no/wp-content/uploads/2017/09/ KIELLAND-rapport.pdf

Zagierski, P. & Gjønnes, J. (1984). Metallografiske undersøkelser av et metallstykke fra Alexander Kielland, stag D 4. Oslo: Universitet i Oslo

Østlund, O. (1992). Sabotasjen mot «Kielland». Trondheim: Falk forlag

Cover for Vi som bestemte, støttet og var tilstede
Published
June 21, 2019