Vi som mistet

Authors

Marie Smith-Solbakken; Hans-Inge Fagervik; Audur Hansen; Gudny Hansen; Ellen Kongsnes; Lene Olaug Kråkø; Anne Lise Sæ Olsen; Maria Aano Reme; Hege Kristin Harbak Skomedal; Ole Kristian Skomedal; Linda Sæbø; Tor Gunnar Tollaksen; Else M. Tungland; Hans-Jørgen Wallin Weihe; Liv Iren Berland; Elin Berland; Julia Moen; Helene Moen; Thomas Berland; Martin Grundal Berland; Sofie Grundal Berland; Kim Berland; Asbjørn Berland; Arne Berland; Lars Sørhaug; Nils Berland; Gunnar Guttormsen; Bjørg Olsen; Nina Elin Olsen; Terje Olsen; Margaret Gaulen Bakken; Karoline Bakken; Arvid Bakken; Kjersti Stumo; Wenche Stokland; Marie Vågshaug; Gerd Anny Sæbø; Henning Sæbø; Frode Amundsen; Tone Skirstad Amundsen; Kent Amundsen; Cathrin Grinedal; Bente Hofstad; Rose Bjørg Jørgensen; Hjørdis Hagen; Johnny Hagen; Kenneth Hagen; Marianne Thomassen; Marita Helene Thomassen; Raymond Thomassen; Kirsten Fjellstad; Tonje Kathrine Skomedahl Engh; Maia Skomedal; Trond Lia; Janne Lia Christensen; Trine Lia; Ole Guttorm Ihme; Hans Øystein Ihme; Aud Marit Hope; Odd Kristian Reme; Ludvig Reme Wien; Ellen Christine Frisvold; Ann Siren Solensteen; Rebecca Apostel; Morten Håland; Kari Oftedal Imsland; Anne Marie Sæ; Erna Haaland Sæd; Tordis Nor-Nilsen; Tordis Reve; Øyvind Reve; Egil Reve; Berit Synnøve Haslund; Merete Haslund; Are Haslund; Wenche Haslund Skadberg; Bjørn Hansen; Thora Margrethe Hansen; Brenda Graham; Paul Graham; Deborah Laxon; Diana Oxley; Louise Oxley; Kevin Oxley; Jane Brooks; Joan Dowson; Maureen Fleming; Laura Fleming; Nicola Hodgson; Zeta Hodgson; Nicola Hunter; Wayne Hunter; Colin R. Lamb; Audrey Johnstone; Tara Pender; Hanne Lock Nilsen; Magne Lia; Marianne Reve; Merete Dyrstad; Rakel Øyerhamn; Magny Elin Øyerhamn; Vilde Omdal; Melanie Solvei; Nghi Vuong Nguyen; Hannah Eileen Johansen; Catharina Eide Svensson; Charlotte Eggen

Keywords:

Alexander L. Kielland, Disaster, Relatives, Colleagues, Memories, Grief, Ulykke, Slektninger, Kollegaer, Minner, Sorg

Synopsis

This book is part of a collection of five works on memories from the Alexander L. Kielland oil platform disaster in 1980.  The book includes memories of those who lost their relatives or close ones in the accident. When we phrase ourselves in this way, it is an acknowledgment of the many known and un-known of the accident.  A number of those who died in the accident had established their own families and had children. In addition all had family members like parents, siblings and other family members in the extended family. In one case one of the dead had a child in the process of being adopted. He was too young to adopt at the time of his death, but the child was the daughter of his partner and regarded him as her father. Thus, socially by the local community and by other family members she was regarded as having lost her father. In other cases there are partners and close ones not officially recognized and we assume possibly not even known. We phrase ourselves like this because we hope that possible additional close ones will get in touch with the memory bank. We do know from wartime cases that such people might in touch after a long time and even through others.

The memories are from interviews conducted by the listed authors with those regarding themselves as having lost a close one in the disaster. The interviewees have all read the interview transcripts, have sometimes altered them and made additions, and in a few cases have rewritten them to such an extent that they themselves are listed as authors.

An included list of references is a selection of archival sources as well as published sources related to the memories in this collection. More substantial bibliographies, as well as lists of archival sources, are included in Smith-Solbakken (2016) and in Smith-Solbakken and Weihe (2019). Further specialized publications focus on subjects such as post-traumatic stress disorders (Smith-Solbakken and Weihe, 2018) and grief (Weihe and Smith-Solbakken, 2012), and include additional bibliographies. 

First edition was published 8th of June 2019. Last update: 21st of May 2024.

Author Biographies

Marie Smith-Solbakken

Professor i historie
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Universitetet i Stavanger
E-mail: marie.smith-solbakken@uis.no

Hans-Inge Fagervik

Artist, komponist og tekstforfatter
E-mail: hifager@online.no

Audur Hansen

Etterlatt
E-mail: audur@perlainvest.com

Gudny Hansen

Etterlatt
E-mail: gudnyhansen0@gmail.com

Ellen Kongsnes

Cand philol og journalist
Stavanger Aftenblad
E-mail: ellen.kongsnes@aftenbladet.no

Lene Olaug Kråkø

Etterlatt
E-mail: lene.krako@hotmail.com

Anne Lise Sæ Olsen

Etterlatt
E-mail: oannelisesae@yahoo.no

Maria Aano Reme

Etterlatt
E-mail: maria.aano.reme@gmail.com

Hege Kristin Harbak Skomedal
Ole Kristian Skomedal
Linda Sæbø

Etterlatt
E-mail: Lsab@equinor.com

Tor Gunnar Tollaksen

Historiker og journalist
Stavanger Aftenblad
E-mail: tor.gunnar.tollaksen@aftenbladet.no

Else M. Tungland

Cand. Sociol, forsker og forfatter
E-mail: elsetun@hotmail.com

Hans-Jørgen Wallin Weihe

Professor i sosialt arbeid
Høgskolen i Innlandet
E-mail: H-J.Wallin.Weihe@inn.no

References

Daatland, C. ; Smith-Solbakken, M. & Weihe, H. (2016). To storulykker: Omfanget og følgene. I: Smith-Solbakken, M. (Red.). «Alexander L. Kielland»-ulykken: Hendelsen, etterspillet, hemmelighetene (s. 280–322). Stavanger: Hertervig Akademisk

Eggen, B. & Gundersen, H. (1980). Nordsjøtragedien. Oslo: Pax

Enghaug, A., & Lønning, P. (1980). "Alexander L. Kielland" : Katastrofe i Nordsjøen. Oslo: Dreyer

Kongsnes, E. (2016a, 29. november). Ble bedt om å holde kjeft om anker-uhell på Kielland-plattformen. Stavanger Aftenblad. Hentet fra https://www.aftenbladet.no/aenergi/i/v2eQ5/--Ble-bedt-om-a-holde-kjeft-om-anker-uhell-pa-Kielland-plattformen

Kongsnes (2016b, 5. november). Da mannen omkom bygde naboene huset. Stavanger Aftenblad, Magasin. Hentet fra https://www.aftenbladet.no/magasin/i/v1G2L/Da-mannen-omkom_-bygde-naboene-huset

Kongsnes, E. (2016c, 19. november). Gjorde pappa nok for å hinder Kielland-ulykken? Stavanger Aftenblad, Magasin. Hentet fra https://www.aftenbladet.no/magasin/i/zJ389/Gjorde-pappa-nok-for-a-hindre-Kielland-ulykken.

Kongsnes, E. (2016d, 31. oktober). Kielland-ulykken: Fagforbund krever ny gransking av Kielland-ulykken. Stavanger Aftenblad, s. 8–10

Kongsnes, E. (2016e, 22. november). Kielland-fagfolk svært uenige om ulykkesårsaken. Stavanger Aftenblad. Hentet fra https://www.aftenbladet.no/aenergi/i/7vp7K/Kielland-fagfolk-svart-uenige-om-ulykkesarsaken

Kongsnes, E. & Smith-Solbakken, M. (2016). Årsaksforklaringene og kampen om opinionen. I: Smith-Solbakken, M. (Red.). «Alexander L. Kielland»-ulykken: Hendelsen, etterspillet, hemmelighetene (s. 222–279). Stavanger: Hertervig Akademisk

Myhre, A. (2017). Med blikket på «Kielland». I: Paulsen, T. & Smith-Solbakken, M. (Red.), Alexander L. Kielland ulykken – ringene i vannet (s. 7-14). Stavanger: Hertervig Akademisk

Nag, T. & Nøst, A. (2018). Alexander L. Kielland-ulykken. Stavanger: Stavanger symfoniorkester. Konsert framført i Stavanger konserthus, 23. august 2018

Nilsen, B. (1984). Gjenferd i Nordsjøen. Oslo: Cappelen

Reme, M. (2017). Rolf og jeg. I: Paulsen, T. & Smith-Solbakken, M. (Red.), Alexander L. Kielland ulykken – ringene i vannet (s. 175-177). Stavanger: Hertervig Akademisk

Skretting, T. & Kongsnes, E. (2016, 29. oktober). Kiellands dype hemmelighet. Stavanger Aftenblad, Magasin. Hentet fra https://www.aftenbladet.no/magasin/i/vj3yX/Kiellands-dype-hemmelighet

Smith-Solbakken, M. & Dahle, E. (2019). Alexander L. Kielland-ulykken. I: Store norske leksikon. Hentet fra https://snl.no/Alexander_L._Kielland-ulykken

Smith-Solbakken, M. (Red.). (2016). «Alexander L. Kielland»-ulykken: Hendelsen, etterspillet, hemmelighetene. Stavanger: Hertervig Akademisk

Smith-Solbakken, M. & Weihe, H-J. (2016). Alexander L. Kielland ulykken – Norges største arbeidsulykke: Smerten, opplevelsen og sorgen flere tiår etter ulykken. I: Stachoň, M., Weihe, H-J. & Lavríková, E. Sosialt arbeid og nåtid : Slovakisk-norske perspektiver : Læreverk for høyskoler. Stavanger: Hertervig Akademisk, 203 – 214

Smith-Solbakken, M. & Tungland, E. (2016). Fortellingen – en polyfoni. I: Smith-Solbakken, M. (Red.). «Alexander L. Kielland»-ulykken: Hendelsen, etterspillet, hemmelighetene (s. 27–205). Stavanger: Hertervig Akademisk

Smith-Solbakken, M. (2016). Polyfoni som historisk metode. I: Smith-Solbakken, M. (Red.), «Alexander L. Kielland»-ulykken: Hendelsen, etterspillet, hemmelighetene (s. 208–218). Stavanger: Hertervig Akademisk

Smith-Solbakken, M. & Weihe, H-J. (2018). Post-traumatic stress reactions in a long-term and several generations persepective. Multicultural Studies, 2018(1), 119 – 141

Stavanger Aftenblad (1980a, 28. mars). Beina kan ikke bryte sammen: Franske konstruktører uforstående til katastrofen. Stavanger Aftenblad, s. 9

Stavanger Aftenblad. (1980b, 28. mars). Fullkommen tiltro til plattformen: Burde vært stabil med bare fire søyler. Stavanger Aftenblad, s. 9

Stavanger Aftenblad. (1980c, 28. mars). U-stabilitet mulig årsak: «Alexander L. Kielland» under «ommøblering». Stavanger Aftenblad, s. 9

Tollaksen, T. (2005, 26. mars). 25 år etter at Alexander L. Kielland-plattformen kantret i Nordsjøen, leter overlevende og etterlatte fortsatt etter svar. Rogalands Avis, s. 27–33

Tungland, E. & Smith-Solbakken, M. (2016). Kielland ulykken – En polyfoni. Det som skjedde da det utenkelige ble virkelighet. Fremføring av Torfinn Nag og Berit Meland, Sola Strand Hotel, 17. november 2016 ; Helge Jordal og Merete Haslund, Trefoldighetskirken, 18. november 2016

Weihe, H-J. (2008). Empati og etikk. Oslo: Abstrakt forlag

Weihe, H-J. & Smith-Solbakken, M. (2012). Sorg – kjærlighetens pris er sorgen. Stavanger: Hertervig Akademisk

Forside: Bilde av en pårørende, som ser på familiebilde

Downloads

Published

May 21, 2024

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.