Catalog

67 Titles
Cover for Combining Resources: A Participatory Intervention Promoting Organisational Learning, Social Innovation and Interorganisational Collaborations In Criminal Justice
90
Combining Resources: A Participatory Intervention Promoting Organisational Learning, Social Innovation and Interorganisational Collaborations In Criminal Justice
Sarah Hean, Marie Aakjær, Laure Kloetzer, Laura Seppännen, Anu Kajamaa, Päivikki Lahtinen, Tine Murphy
February 21, 2020
Cover for Delrapport 3 – Skattesone – Kontrollkostnader, næringsstruktur og muligheter for skattetilpasning
89
Delrapport 3 – Skattesone – Kontrollkostnader, næringsstruktur og muligheter for skattetilpasning
Bård Misund, Petter Osmundsen, Ragnar Tveterås, Benn Folkvord
March 19, 2020
Cover for Grunnrenteskatt i havbruk – Et kunnskapsgrunnlag Faglig sluttrapport
88
Grunnrenteskatt i havbruk – Et kunnskapsgrunnlag Faglig sluttrapport
Bård Misund, Petter Osmundsen, Ragnar Tveterås, Benn Folkvord, Ragnar Nystøyl, Knut Henrik Rolland
March 19, 2020
Cover for Vurdering av konsekvenser ved etablering av ytre perimeter rundt nytt regjeringskvartal
86
Vurdering av konsekvenser ved etablering av ytre perimeter rundt nytt regjeringskvartal
Sissel Haugdal Jore, Bjørn Ivar Kruke, Odd Einar Falnes Olsen
May 8, 2020
Cover for Grunnrenteskatt i havbruk – Et kunnskapsgrunnlag Delrapport 2
84
Grunnrenteskatt i havbruk – Et kunnskapsgrunnlag Delrapport 2
Benn Folkvord, Bård Misund, Petter Osmundsen, Ragnar Tveterås, Ragnar Nystøyl, Knut Henrik Rolland
November 11, 2019
Cover for Grunnrenteskatt i havbruk – Et kunnskapsgrunnlag Delrapport 1
83
Grunnrenteskatt i havbruk – Et kunnskapsgrunnlag Delrapport 1
Benn Folkvord, Bård Misund, Petter Osmundsen, Ragnar Tveterås, Ragnar Nystøyl, Knut Henrik Rolland
November 11, 2019
Cover for Alkoholbruk og alkoholkultur i en industrivirksomhet på Vestlandet. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS
80
Alkoholbruk og alkoholkultur i en industrivirksomhet på Vestlandet. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS
Aleksandra Sevic, Neda Soleiman Pour Hashemi, Mikkel Magnus Thørrisen, Randi Wågø Aas
November 11, 2019
Cover for De etterlatte ved hendelsesbaserte tilsyn av dødsfall- en evaluering
79
De etterlatte ved hendelsesbaserte tilsyn av dødsfall- en evaluering
Lene Schibevaag, Cecilie Haraldseid-Driftland, Rannveig Tvete Zachrisen, Siri Wiig
November 11, 2019
Cover for «NORTH – Stommel eksperimentet»: Eksperiment, oppsett og manual
76
«NORTH – Stommel eksperimentet»: Eksperiment, oppsett og manual
Tor David Østvold, Einar Marvik, Rune Wiggo Time, Andrianifaliana Herimonja Rabenjafimanantsoa
November 11, 2019
Cover for SARex3: Evacuation to shore, survival and rescue
75
SARex3: Evacuation to shore, survival and rescue
Knut Espen Solberg, Ove Tobias Gudmestad
November 12, 2019
Cover for Skolebasert kompetanseutvikling i partnerskap
70
Skolebasert kompetanseutvikling i partnerskap
Kåre Andreas Folkvord, Grete Dalhaug Berg, Hallvor Lyngstad
March 18, 2020
Cover for SARex: Surviving a maritime incident in cold climate conditions
69
SARex: Surviving a maritime incident in cold climate conditions
Knut Espen Solberg, Ove Tobias Gudmestad, Eivinn Skjærseth
November 13, 2019
Cover for Alkoholbruk og alkoholkultur i en kommune i Nord-Norge. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS
68
Alkoholbruk og alkoholkultur i en kommune i Nord-Norge. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS
Silje Lill Rimstad, Randi Wågø Aas, Hildegunn Sagvaag, Mikkel Magnus Thørrisen, Åsa Sjøgren
November 29, 2019
Cover for Alkoholbruk og alkoholkultur i et hotell. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS
66
Alkoholbruk og alkoholkultur i et hotell. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS
Hildegunn Sagvaag, Lise Aasen Haveraaen, Silje Lill Rimstad, Randi Wågø Aas, Mikkel Magnus Thørrisen
December 16, 2019
Cover for Alkoholbruk og alkoholkultur i en fylkeskommunal helsetjeneste. En caserapport fra forskningsprosjektet WIRUS
65
Alkoholbruk og alkoholkultur i en fylkeskommunal helsetjeneste. En caserapport fra forskningsprosjektet WIRUS
Mikkel Magnus Thørrisen, Lise Aasen  Haveraaen, Randi Wågø Aas, Hildegunn Sagvaag, Silje Lill Rimstad
December 29, 2019
Cover for Alkoholbruk og alkoholkultur i en fylkeskommune. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS
64
Alkoholbruk og alkoholkultur i en fylkeskommune. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS
Randi Wågø Aas, Mikkel Magnus Thørrisen, Hildegunn Sagvaag, Lise Aasen Haveraaen, Silje Lill Rimstad
December 31, 2019
Cover for Vi som bestemte, støttet og var tilstede
5
Vi som bestemte, støttet og var tilstede
Marie Smith-Solbakken, Ellen Kongsnes, Torvald Sande, Tor Gunnar Tollaksen, Else M. Tungland, Hans-Jørgen Wallin Weihe
June 21, 2019
Cover for Vi som arbeidet og vi som var arbeidsgivere
4
Vi som arbeidet og vi som var arbeidsgivere
Marie Smith-Solbakken, Mohammad Afzal, Christer D. Daatland, Terje Johansen, Ellen Kongsnes, Lennart Lundholm, Leif Stang, Tor Gunnar Tollaksen, Else M. Tungland, Hans-Jørgen Wallin Weihe
June 30, 2019
Cover for Vi som mistet
3
Vi som mistet
Marie Smith-Solbakken, Hans-Inge Fagervik, Audur Hansen, Gudny Hansen, Ellen Kongsnes, Lene Olaug Kråkø, Anne Lise Sæ Olsen, Maria Reme Aano, Hege Kristin Harbak Skomedal, Ole Kristian Skomedal, Linda Sæbø, Tor Gunnar Tollaksen, Else M. Tungland, Hans-Jørgen Wallin Weihe
June 8, 2019
Cover for Vi som reddet, berget og etterforsket
2
Vi som reddet, berget og etterforsket
Marie Smith-Solbakken, Rolf Eidem, Nils Gunnar Gundersen, Tore Christian Halvorsen, Åge Hjalmarsen, Ellen Kongsnes, Wigulf Schjøll, Ingvild Sjo, Tor Gunnar Tollaksen, Else M. Tungland, Hans-Jørgen Wallin Weihe
May 27, 2019
Cover for Vi som overlevde
1
Vi som overlevde
Marie Smith-Solbakken, Bengt Berheim, Ellen Kongsnes, Kåre Magne Kvåle, Edmund Arne Mongstad, Tor Gunnar Tollaksen, Else M. Tungland, Finn E. Våga, Hans-Jørgen Wallin Weihe
July 3, 2019
1-50 of 67